Foodio Concepts składa wniosek o upadłość

Udostępnij artykuł
Portfolio spółki, należącej do Grupy Helios, której właścicielem jest Agora, tworzyły marki Papa Diego i Van Dog. Jak poinformowano w komunikacie giełdowym, sytuacja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.

Po analizie perspektyw gospodarczych spółki zarząd Foodio Concepts podjął uchwałę o złożeniu wniosku o upadłość. Jednocześnie w dniu dzisiejszym  rozpoczęto negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów spółki. W wyniku podjętej uchwały w dniu dzisiejszym (30 kwietnia 2020 r.) zarząd tej spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Foodio Concepts obejmującej likwidację majątku spółki do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Foodio Concepts, zarząd spółki kierował się dobrem Foodio Concepts oraz jej wierzycieli, a także koniecznością zabezpieczenia ich interesów ze względu na niewypłacalność Foodio Concepts – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jednocześnie zarząd Agory poinformował, że Helios, który jest spółką zależną, rozpoczął negocjacje z potencjalnym kupującym, który miałby przejąć udziały Heliosa w Foodio Concepts. Nie jest to jednak inwestor spoza branży gastronomicznej.

W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2020 r.

Foodio Concepts zarządzało 12 lokalami Papa Diego i Van Dog, w tym dwoma wspólnymi.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE – MARZEC 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 04.05.2020
Aktualizacja: 04.05.2020