GfK: Polska gastronomia rośnie w siłę

Udostępnij artykuł
Rynek gastronomiczny jest jednym z niewielu w Polsce, który co roku, od ponad dekady, notuje mniej lub bardziej dynamiczny wzrost. W 2017 roku wyraźnemu wzrostowi wartości tego rynku nie zaszkodziły lekkie spadki ani w liczbie placówek, ani w odsetku konsumentów, którzy z nich korzystają.

Analitycy GfK Polonia, którzy co roku analizują i szczegółowo oceniają stan polskiej gastronomii, w roku 2017 zaobserwowali niewielki – wynoszący około 1 pp. – spadek ogólnej liczby placówek gastronomicznych operujących na rynku. Za spadek ten odpowiadają jednak głównie punkty sezonowe, a więc te najbardziej wrażliwe na niekorzystne warunki pogodowe, a właśnie takie panowały latem 2017 roku. Rośnie liczba punktów całorocznych, zarówno sieciowych, jak i niezależnych. Dynamicznemu przyrostowi liczby placówek w segmencie posiłkowym (lunch bary, restauracje,) towarzyszy spadek liczebności punktów w segmentach typowo rozrywkowych (puby, kluby/dyskoteki).

Spadkowi uległ także odsetek osób korzystających z usług gastronomicznych, jednakże spadek ten został zrekompensowany przez znaczący wzrost intensywności korzystania przez dotychczasowych konsumentów. Średnia miesięczna częstotliwość wizyt wzrosła do poziomu najwyższego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wzrost ten jest skutkiem zmian zachodzących w stylu życia Polaków. Jedzenie i picie poza domem przestaje być okazją „od święta”, a staje się czynnością wręcz naturalną i niemal codzienną. Widać to wyraźnie w najbardziej popularnych okazjach odwiedzania punktów lokali, ale też poszerzają spektrum odwiedzanych punktów, co odzwierciedla zapewne zmiany jakościowe zachodzące na rynku.

Wartościowy wzrost rynku w 2017 roku jest również skutkiem rosnących cen. Rok 2017 był pierwszym od kliku lat rokiem, gdy polska gospodarka odnotowała inflację, szczególnie wyraźną w segmencie produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Produkty te odpowiadają za większość obrotu punktów, a udział jedzenia w obrotach w stosunku do innych kategorii gastronomicznych, którymi są regularne okazje typu spotkanie ze znajomymi, spontaniczne wyjścia bez okazji, czy szybka przekąska po drodze. Jeszcze kilka lat temu główne okazje były raczej „odświętne” – takie jak uroczystości rodzinne, czy komunie. Widać, także inną zmianę. Konsumenci nie tylko częściej chodzą do…

Autorką jest Dorota Żukowska
Senior Researcher GfK

Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.08.2018
Aktualizacja: 23.08.2018