Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo dowozów posiłków?

Główni przedstawiciele branży gastronomicznej wypracowali rekomendowane standardy bezpiecznej dostawy posiłków. Jest to zestaw zaleceń, które pozwolą zachować bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces dostawy – obsługę restauracji, kurierów i konsumentów.

Standardy zostały stworzone przy współpracy z konsultantami do spraw bezpieczeństwa żywności i mikrobiologami.

Kodeks dobrych praktyk dla dowozów posiłków

1. Ograniczenie przyjmowania banknotów i monet. Promowanie płatności terminalem oraz płatności online.

2. Przekazywanie posiłków klientowi na zewnątrz budynku, aby unikać ryzyka przeniesienia wirusa poprzez przebywanie kurierów z innymi osobami w ciasnych przestrzeniach (windy, klatki schodowe, korytarze).

3. Bezkontaktowy odbiór posiłku z restauracji:

  • obsługa restauracji umieszcza posiłek w “strefie buforowej” w innym pomieszczeniu niż pracuje obsługa restauracji lub w bezpiecznej odległości od obsługi – w miarę możliwości 4,5 m,
  • kurier odbiera posiłek ze “strefy buforowej” po jej opuszczeniu przez obsługę.

4. Bezkontaktowe przekazanie posiłku klientowi:

  • klient płaci online lub terminalem płatniczym przy odbiorze,
  • kurier zostawia posiłek i zdezynfekowany terminal klientowi, następnie oddala się na bezpieczną odległość,
  • klient płaci kartą (jeżeli nie zapłacił wcześniej online) i zabiera posiłek.

5. Kontrola stanu zdrowia kurierów przed każdą zmianą:

  • pomiar temperatury kuriera,
  • kontrola innych objawów,
  • oświadczenie kuriera o braku kontaktów z osobami chorymi,
  • dopuszczanie do pracy wyłącznie kurierów bez objawów oraz ryzyk epidemiologicznych.

6. Dezynfekcja pojazdów i całego wyposażenia kuriera przed każdą zmianą oraz poszczególnych elementów przed i po każdym kontakcie z klientem (np. terminal płatniczy).

7. Mycie i/lub dezynfekcja rąk po każdym kontakcie z powierzchniami obcymi (np. klamki, terminale płatnicze).

Członkowie ZP HoReCa zaangażowani w proces dowozu posiłków, wypracowali rekomendowane standardy w zakresie tej opcji dostawy. Spotkały się one z uznaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dziękujemy Stava za doświadczenie i cenne uwagi.

SWEETS & COFFEE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY
> link do aktualnego numeru <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.