Jan Wróblewski: Ogromna luka w przychodach, której nie da się odrobić

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Sięgając do zeszłorocznego ko­mentarza ze specjalnego wydania Świata Hoteli, mogę stwierdzić, że na pewno nie sprawdziło się prognozowanie stabilnego wzrostu, ale nikt nie mógł przewi­dzieć tego typu kryzysu. Z drugiej strony wskazywałem, że rynek jest już w większości nasycony, a nisz zostało mało i mamy do czy­nienia z przesad­nym optymi­zmem, na niektórych rynkach, np. Warszawie, Gdań­sku, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Szklarskiej Porębie czy Zakopa­nem. Ta ocena jest nadal aktualna i dziwią niektóre bieżące decyzje inwestycyjne – komentuje do naszego „Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2020 Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels.

Ostatnie kilka miesięcy powin­ny być dużą lekcją pokory wobec prognoz i komentarzy dotyczą­cych przyszłości branży hotelar­skiej, ale mam obawy czy wszyscy ją odrobią. Trywialne na pewno jest mówienie o niewiadomej je­sieni. Kryzys związany z COVID-19 przetasował wszystko, ale z dru­giej strony ugruntował pewne trendy i rozwinął nowe. Będąc jeszcze w trakcie pandemii i po największym w historii lockdow­n’ie w hotelarstwie, tak naprawdę nie wiadomo w jakiej kondycji jest nasza branża. Na dzisiaj, można na pewno stwierdzić, że hotele, jak nasze, w destynacjach turystycz­nych są w lepszej sytuacji niż te miejskie, nastawione na klienta biznesowego. Sezon letni obronił się obłożeniem zbliżonym do lat ubiegłych, tutaj widać, że turyści wybierali z jednej strony aparta­menty wakacyjne, które gwaran­towały odosobnienie, z drugiej strony hotele sieciowe ze względu na zapewnienie najwyższych stan­dardów bezpieczeństwa. Niestety poza sezonem letnim, hotele były zamknięte przez prawie 1/3 roku. To ogromna luka w przychodach, nie da jej się odrobić, a dalej trwa w dużych miastach.

Trudno wy­rokować, kto przetrwa i w jakim stanie. W przejściu przez tak bez­precedensowy kryzys ogromną rolę odgrywa doświadczona kadra, ale też realizowana konsekwent­nie strategia, która powinna być skorygowana, gdy jest niesłuszna. Przed nami hotelarzami kolejne trudne miesiące, a w tym kryzysie musieliśmy podejmować bardzo trudne decyzje, które nigdy nie miałyby miejsca, gdyby nie ekstre­malne warunki.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 08.10.2020
Aktualizacja: 08.10.2020