Kraków: Właściciel budynków przy Dolnych Młynów może rozpocząć prace. Będzie m.in. gastronomia i obiekty noclegowe

Udostępnij artykuł
Immobiliaria Camins Polska, która jest właścicielem obiektów przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie, a także użytkownikiem wieczystym tamtejszego gruntu, może rozpoczynać lub prowadzić prace budowlane. Zadecydował o tym krakowski sąd rejonowy, który zmienił właśnie wcześniejsze postanowienie w tej sprawie. Właściciel obiektów nie mógł na jego mocy prowadzić prac budowlanych – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

We wkomponowane otoczenie zrewitalizowanym kompleksie znajdzie się nowocześnie zaprojektowana funkcjonalna przestrzeń. Chcielibyśmy, aby swoje miejsca znaleźli tam najemcy np. pracujący ze start upami czy zaangażowani w działalność kulturalną. W jednym z głównych miejsc znajdzie się gastronomia, a w dalszej części – m.in. punkty usługowe czy zaplanowane w celach noclegowych. Wszystko zgodnie z zatwierdzonym już i obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a także – wyjątkowym charakterem tego rejonu. Kompleks przy ul. Dolnych Młynów będzie przyjazny dla lokalnej społeczności, przede wszystkim zaś służyć będzie mieszkańcom Krakowa. Od 2017 roku debatujemy i konsultujemy się w tej sprawie ze wszystkimi, którzy są tym zainteresowani. I to w różnych formach – otwartych dyskusji czy wymiany poglądów na forach, a także w ramach bezpośrednich spotkań, i to zarówno w samej dzielnicy, jak i w urzędzie miasta – mówi Aldo Ibanez z Immobiliaria Camins Polska.

Na mocy najnowszej decyzji krakowskiego sądu spółka Immobiliaria Camins Polska (ICP) może znowu korzystać ze swoich praw związanych z prowadzeniem prac i robót budowlanych na terenie należącej do niej nieruchomości przy ul. Dolnych Młynów 10.

Sąd podzielił naszą argumentację i rozwiał wszelkie wątpliwości. Naszym głównym celem jest realizacja nadrzędnych wobec sądowych decyzji nakazów administracyjnych dotyczących m.in. usunięcia skutków niedawnych samowoli budowlanych, z których wiele stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób, a także rozpoczęcia remediacji gleby – mówi Aldo Ibanez.

SWEETS & COFFEE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY
> link do aktualnego numeru <

Spółka odwołała się od wydanej przez krakowski sąd pod koniec listopada 2019 decyzji o zabezpieczeniu, która zabraniała ICP m.in. prowadzenia na terenie swojej nieruchomości rozpoczynania i prowadzenia prac oraz robót budowlanych, nie później niż do 30 września 2020 roku. Wniosek w tej sprawie składała wcześniej do sądu „fundacja Tytano”. Zajmuje ona tę nieruchomość, a także stojące na nim zabytkowe budynki pofabryczne, gdzie prowadzi m.in. działalność komercyjną. W skierowanym do sądu dokumencie nie uwzględniła konieczności realizacji decyzji Nadzoru Budowlanego czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ani natychmiastowego wykonania nakazu Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Domagał się on m.in. usunięcia dokonanych w obiekcie bez potrzebnego pozwolenia przekształceń budowli skutkujących niszczeniem czy dewastacją jego zabytkowej substancji, jak również wyprowadzenia spod budynków tzw. food trucków.

Będziemy dążyć do przywrócenia tym zabytkowym, Cesarsko Królewskim budynkom dawnej świetności, łącząc tradycję z nowoczesnością, pod nadzorem wszystkich uprawnionych organów i zgodnie ze stosownymi przepisami. Opracowanie nowych planów dotyczących tego miejsca zależeć będzie głównie od przywrócenia mu należytego stanu (decyzja konserwator) i bezpieczeństwa (decyzja RDOŚ) – podsumowuje Aldo Ibanez.

Właściciel obiektów, a jednocześnie użytkownik wieczysty terenu przy ul. Dolnych Młynów 10 rozwiązał w maju 2018 roku umowę najmu z „fundacją Tytano”, a ta mimo to nadal zajmuje ten teren i stojące na nim obiekty, dopuszczając się kolejnych działań bez wymaganych zezwoleń, o czym m.in. w nakazie administracyjnym informuje konserwator. O konieczności przeprowadzenia remediacji, a także obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego we wnętrzu obiektu, właściciel wielokrotnie zawiadamiał zajmującą to miejsce „fundację Tytano”, jak również poszczególnych jej podnajemców, niezależnie od toczącego się sporu.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.03.2020
Aktualizacja: 23.03.2020