Minister od turystyki wybrany

W dniu 3 stycznia br. Andrzej Gut-Mostowy został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Będzie odpowiedzialny za turystykę. Został także pełnomocnikiem premiera do spraw promocji polskiej marki.

W dniu 3 stycznia br. Andrzej Gut-Mostow to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach gospodarka turystyczna (studia magisterskie) i gospodarka regionalna (studia doktoranckie). Poseł na Sejm RP trzech kadencji: 2005–2007, 2007–2011, 2011–2015. W latach 1998–2005 (dwie kadencje) radny Województwa Małopolskiego. Pełnił m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1995-1998, radny Miasta Zakopane i członek zarządu miasta.

Wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w latach 2008–2014. Był też prezesem i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Należał do Zespołu Naukowego „Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce”. Inicjator powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W latach 2005–2009 współzałożyciel i pierwszy zwierzchnik Rycerzy Kolumba w Polsce, największej dobroczynnej katolickiej organizacji na świecie.

Od 2004 r. organizator festynów „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza, Orawy Dzieciom” w Rabce. Za tę działalność odznaczony Kawalerem  „Orderu Uśmiechu”.

Pochodzi z jednej z najstarszych i najliczniejszych rodzin na Podhalu, która od końca XIX wieku zajmuje się turystyką. 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.