MSiT: Powstanie nowoczesny system dla turystów

Udostępnij artykuł
27 lutego 2019 r. w siedzibie MSiT odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki zadań określonych w Porozumieniu o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Otwarte dane plus”. W ramach niego powstanie nowoczesny system dla turystów, umożliwiający szeroki dostęp do informacji na temat wszystkich usług noclegowych.

Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, a do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie przebiegiem realizacji projektu, w zakresie dotyczącym zadań Ministra określonych w Porozumieniu.

Spotkanie otworzyła Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaś prowadził – Dariusz Rogowski, syrektor generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki jako przewodniczący Komitetu Sterującego. Podczas posiedzenia zostały przedstawione podstawy prawne prowadzenia prac w obszarze projektu, oraz informacje dotyczące projektowanych możliwości technicznych systemu obsługującego Rejestry w Turystyce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest odpowiedzialne za prowadzenie systemu z aktualnymi danymi Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. W ramach projektu powstanie nowoczesny system dla turystów, umożliwiający szeroki dostęp do informacji na temat wszystkich usług noclegowych. Platforma, dzięki integracji z innymi rejestrami, może również zawierać m.in. informacje o obiektach przystosowanych dla niepełnosprawnych, instytucjach kulturowych, ścieżkach turystycznych.

MSiT do udziału w pracach nad projektem zaprosiło ekspertów z branży: Gheorghe Mariana Cristescu, prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, przewodniczącego Społecznej Rady Turystyki, Krzysztofa Szadurskiego, wiceprezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Arkadiusza Osipiuka, wicedyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Projekt „Otwarte dane plus” stanowi kontynuację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który jest obecnie realizowany w Ministerstwie Cyfryzacji i ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Projekt otrzymał ponad 30 mln zł dofinansowania z środków Unii Europejskiej i ma być realizowany do 2021 r.

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 13.03.2019
Aktualizacja: 13.03.2019