Orbis: Wzrost przychodów, ambitne cele

Udostępnij artykuł
– Orbis wykorzystał dobre warunki makroekonomiczne panujące na większości głównych rynków w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. Wskaźnik RevPAR w ujęciu porównywalnym (like-for-like) w regionie Europy Wschodniej wzrósł o 3 proc. Było to spowodowane głównie wzrostem średniej ceny, dzięki, czemu Grupa odnotowała +3,2 proc. wzrost przychodów ogółem (do poziomu 1 079,4 mln zł), pomimo wysokiej bazy porównawczej z rekordowo dobrymi wynikami z roku 2017 – powiedział Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis.

 

Wyniki finansowe
Branża turystyczna kontynuuje pozytywną dynamikę: wysoki wzrost ruchu turystycznego w regionie, wzrost wydatków na podróże oraz pojawienie się nowych graczy na rynku. Rosnący popyt zachęcił sieci hotelowe do zwiększenia swojego udziału w rynku hotelarskim, w tym także w strategicznych dla Orbisu miastach. Wzrost liczby nowych obiektów jest szczególnie widoczny w Warszawie, Trójmieście i w Bukareszcie. W powiązaniu z rosnącymi kosztami zatrudnienia czynnik ten odegrał wymierny wpływ na wyniki spółki. Niezależnie od powyższych okoliczności EBITDA operacyjna osiągnęła poziom 357,9 mln zł, co stanowi wzrost o 2,7 proc. w ujęciu porównywalnym z rokiem ubiegłym, a marża EBITDA wyniosła 33,2 proc. Na podstawie tych wyników oraz uwzględniając perspektywy na najbliższe miesiące, Orbis potwierdza swoją całoroczną prognozę wskaźnika EBITDA operacyjna w przedziale 465-480 mln zł.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Portfolio
Spółka nie zwalnia tempa realizacji swoich ambitnych celów rozwoju sieci. W okresie pierwszych trzech kwartałów roku Grupa wciąż powiększała portfolio podpisując 15 nowych umów na hotele w formule asset light (co oznacza ponad 1,8 tys. nowych pokoi hotelowych). Nowe hotele znajdą się w prawie całym regionie działalności spółki, poczynając od Polski, Czech, Węgier, Rumunii, przez Litwę, Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę, aż po lokalizację w nowym kraju w sieci – Chorwację. Ponadto na podstawie wcześniej podpisanych umów, w 2018 roku Orbis otworzył łącznie siedem nowych hoteli działających według różnych modeli biznesowych (franczyza, umowy zarządzania, własne hotele), zwiększając potencjał o ponad 800 nowych pokoi, w tym o 164 pokoje we własnym hotelu ibis w Wilnie, otwartym w sierpniu. Zważywszy na nową strukturę coraz bardziej zrównoważonej sieci hoteli oraz na szybki rozwój portfolio hoteli działających według modelu asset light, Orbis w coraz większym stopniu koncentruje się na zadowoleniu swoich partnerów biznesowych. W tym kontekście spółka wdrożyła nowy projekt, mający na celu zacieśnienie współpracy, poszerzenie oferty i personalizację usług, mającą na celu wzmocnienie relacji oraz ewentualnie realizację nowych projektów asset light z inwestorami. Spółka wierzy w wygenerowanie dodatkowego źródła przychodu z tego tytułu.

Niezależnie od organicznego rozwoju sieci, w trzecim kwartale roku Orbis sfinalizował również przejęcie hotelu Mercure Bucharest Unirii oraz nabył grunt w Krakowie, na którym zbudowany zostanie kolejny hotel w centrum miasta. Mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie aktywów, spółka wkrótce przeniesie swoją siedzibę z ulicy Brackiej do innej lokalizacji, a obecnie zajmowany własny budynek biurowy zostanie przekształcony w nowy, położony w centrum Warszawy hotel lifestylowy.

– Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej strategii w kluczowych obszarach: osiągane wyniki (Performance), rozwój sieci hoteli (Portfolio) i pracownicy (People). Stale kładziemy nacisk na zrównoważony wzrost przychodów i dyscyplinę finansową. Nasze perspektywy rozwojowe są bezpieczne dzięki 47 planowanym projektom hotelowym (ponad 6 300 pokoi), co zapewni dalszy wzrost w nadchodzących kwartałach i latach. Jestem przekonany, że korzystając z naszej bardzo dobrej sytuacji finansowej będziemy mogli się dalej rozwijać także dzięki połączeniom i przejęciom innych hoteli. Wszystkie te czynniki dowodzą, że Orbis jest na drodze do dalszego wzmocnienia silnej pozycji w regionie.– podsumował Gilles Clavie.

Wyniki operacyjne i finansowe

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 26.10.2018
Aktualizacja: 26.10.2018