Oświadczenie IGHP w sprawie krótkotrwałego najmu

Udostępnij artykuł
Od kilku lat IGHP podnosi sprawę braku regulacji w obszarze krótkotrwałego najmu lokali. W ramach członkostwa w europejskiej federacji narodowych organizacji hotelarskich HOTREC Izba aktywnie działa na rzecz wprowadzenia odpowiednich przepisów na poziomie europejskim, w szczególności w Komitecie Dialogu Społecznego HORECA przy Komisji Europejskiej – czytamy na wstępie oświadczenia IGHP.

W dalszej części czytamy:
W 2016 roku Izba przekazała swoje propozycje komisji sejmowej.  W marcu 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało uwagi dotyczące zmian w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Wśród nich Izba zgłosiła m.in. kwestię ustalenia definicji „usług hotelarskich”, w tym również zaproponowała uregulowanie krótkotrwałego najmu w ramach gospodarki współdzielenia (sharing economy).
Zdaniem IGHP działalność w ramach gospodarki współdzielenia w turystyce nie może zagrażać bezpieczeństwu gości i uczciwej konkurencji. Zarówno osoby prywatne jak też przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania, apartamenty lub domy turystom na krótkie pobyty, powinni stosować się do tych zasad.Z uwagi na społeczny aspekt gospodarki współdzielenia IGHP uważa, że wskazane jest rozgraniczenie najmu okazjonalnego od profesjonalnego świadczenia usług. Mogłoby ono polegać na ustaleniu limitów ilościowych (np. łączna liczba dni najmu w roku) lub wymogu obecności właściciela lokalu podczas najmu, przy zachowaniu których krótkotrwały najem nie będzie traktowany jako działalność gospodarcza. Przekroczenie ustalonych limitów lub niespełnienie wymogów powodowałoby uznanie, że wynajmujący świadczy usługi zakwaterowania i wymagana będzie rejestracja działalności gospodarczej.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Niezbędne jest uregulowanie odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo i mienie gościa, a także standardu w zakresie np.:

  • minimalnej powierzchni pokoju,
  • maksymalnej liczby gości w pokoju,
  • wyposażenia przeciwpożarowego i sanitarnego.

Ponadto, krótkotrwały najem powinien być zarejestrowany w urzędzie gminy i zgłoszony do wspólnoty mieszkaniowej (licencja, rejestracja, nr licencji na drzwiach, kontakt do właściciela).

Pośrednicy oferujący noclegi w ramach gospodarki współdzielenia (operatorzy, internetowe portale rezerwacyjne) powinni zapewnić kontrolę przestrzegania limitów ilościowych i innych wymogów z możliwością blokowania niezgodnych z nimi ofert.

Zdaniem IGHP, jak najszybsze stworzenie regulacji w powyższym zakresie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności podmiotów działających na rynku hotelarskim, a także zwiększy przejrzystość na rynku najmu lokali i obiektów mieszkalnych. Jednocześnie pozwoli na pozostawienie najmu okazjonalnego w obszarze właściwie rozumianej gospodarki współdzielenia.

Izba, jako inicjator dyskusji na temat gospodarki współdzielenia w turystyce, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wymiany poglądów i wspólnego działania na rzecz wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w Polsce.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 19.09.2018
Aktualizacja: 19.09.2018