Oświadczenie prezesa Cristescu dotyczące decyzji Sądu

Udostępnij artykuł

Założona około dwa lata temu przez prezesa zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sprawa sądowa skierowana przeciwko właścicielowi strony Horeca Business Club, Rafałowi Krzyckiemu, jest w toku. Sąd prowadzący postępowanie wydał decyzję o oddaleniu wszystkich wniosków Krzyckiego złożonych w sprawie. W związku z powyższym Gheorghe Marian Cristescu wydał oświadczenie, które w całości publikujemy poniżej.

Gheorghe Marian Cristescu
Gheorghe Marian Cristescu, Fot.: Karolina Jóźwiak

OŚWIADCZENIE

Pragnę podziękować mojej mecenasce Anecie Pankowskiej z kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.k., jak również Sądowi prowadzącemu sprawę za kolejną pozytywną decyzję w sprawie, którą założyłem dwa lata temu redakcji Horeca Business Club. Na prośbę kancelarii, która mnie reprezentuje, Sąd zadecydował o oddaleniu wszystkich wniosków Pana Krzyckiego w tej sprawie, a mianowicie:

  1. oddalił wniosek p. Krzyckiego o połączenie sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia jej ze sprawą XXII GW 570/21, toczącą się z powództwa PHH;
  2. oddalił wniosek p. Krzyckiego o zwrócenie się w trybie art. 248 KPC do PHH o wskazanie, czy i jakie umowy zawierał PHH z redakcjami czasopism „Świat Hoteli” oraz „Hotelarz”, a także z wydawcami tych czasopism, a w przypadku zawierania takich umów – o nadesłanie ich kopii;
  3. na podstawie art. 325 [2] § 1 punkt 2 KPC Sąd pominął wniosek p. Krzyckiego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu finansów i ekonomiki przedsiębiorstw na fakt czy informacje zawarte
    w spornym artykule, dotyczące wyników finansowych PHH są prawdziwe.

W tym miejscu chcę przypomnieć, że wcześniej Sąd, na mój wniosek, zabezpieczył bezzwłocznie serię sześciu publikacji tego Pana na mój temat, zawierających między innymi nieuzasadnione oskarżenia o niegospodarność czy próby ośmieszenia i obrażenia mojej osoby. Zabezpieczenie jednocześnie tak wiele artykułów przez polski Sąd to ewenement w skali światowej, świadczący o braku rzetelności tej redakcji w stosunku do mojej osoby. Nigdy w historii polskiego dziennikarstwa nie było takich sytuacji, aby sąd zabezpieczył na raz tyle materiałów prasowych i jestem przekonany, że każdy kto zna tę sprawę, rozumie, że jedyną przesłanką tej redakcji, jest chęć uzyskania korzyści majątkowych poprzez zwiększenie zasięgów publikacji dzięki posługiwaniu się moim nazwiskiem i renomą Polskiego Holdingu Hotelowego.

Tak, jak wcześniej zadeklarowałem podczas mediacji, moim celem nie jest publiczna obstrukcja krytyki moich działań. Jestem i zawsze byłem otwarty na krytykę, ale krytyka musi być przekazana w sposób kulturalny i konstruktywny. W tym przypadku poprzez próbę niszczenia mojego dobrego imienia i niszczenie dobrego imienia naszego projektu, jakim jest PHH, redakcja miała na celu uzyskanie korzyści materialnych poprzez zwiększenie zasięgów. Na to nie ma mojej zgody i podkreślam, że nie przestanę w moim dążeniu do prawdy, będąc jednocześnie gotowy przyjąć odpowiednie przeprosiny ze strony redakcji wraz z zadośćuczynieniem wskazanym w moim sądowym wniosku.

Mam nadzieję, że moja sprawa otworzy wielu ludziom oczy na niegodziwość w naszym zawodzie i pomoże innym, aby nie siedzieli biernie, jeżeli mają do czynienia z takimi lub podobnymi zjawiskami, które nie powinny mieć miejsca w hotelarstwie. Te działania powinny być wytępione przez środowisko, bo hotelarstwo to przede wszystkim praca z ludźmi, oparta na wzajemnym szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku
Gheorghe Marian Cristescu

OŚWIADCZENIE GHEORGHE MARIANA CRISTESCU
PREZESA POLSKIEGO HOLDINGU HOTELOWEGO
>> kliknij, aby pobrać dokument <<

Źródło: PHH

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 27.01.2023
Aktualizacja: 27.01.2023