Oświadczenie Stowarzyszenia Dostawców Rozwiązań dla Sektora HoReCa w związku z koronawirusem

Zarząd organizacji analizuje działania mające na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19. Na dziś (26 marca) władze stowarzyszenia podjęły uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania delegatów (online), na którym zostanie omówiona aktualna sytuacja oraz zostaną przygotowane rozwiązania mające na celu uzyskanie wsparcia i pomocy dla branży, która jako jedna z pierwszych ponosi negatywne skutki wyjątkowej w skali globalnej sytuacji.

Droga Branżo,

w dobie niepewności i obaw wywołanych przez COVID-19 oraz wobec ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii, pragniemy przekazać Wam nasze słowa wsparcia i zapewnić o zrozumieniu dla trudnej i niespotykanej wcześniej sytuacji, w jakiej znalazła się branża dostawców dla sektora HoReCa. 

Przede wszystkim nasze serca kierujemy do tych wszystkich, którzy zostali bezpośrednio lub pośrednio dotknięci przez COVID19.

Stowarzyszenie z dużą uwagą i troską obserwuje bieżące wydarzenia oraz gromadzi informacje definiujące skalę aktualnych problemów i prognozowanych w najbliższej przyszłości niebezpieczeństw. Jesteśmy w kontakcie z innymi partnerami społecznymi reprezentującymi różne branże i wspólnie wyrażamy stanowisko, że wsparcie i pomoc ze strony Państwa jest niezbędna dla przetrwania i kontynuacji rozwoju biznesu w Polsce.

Sektor dostawców do HoReCa był w ostatniej dekadzie jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż, generujących w 2019r. obrót przekraczający 15 mld zł. Ocenia się, że rynek dostawców zatrudnia powyżej 100 tysięcy pracowników zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w biznes dostaw dla HoReCa. W ostatnich latach coraz większy udział w tym rynku zdobywały polskie, często rodzinne firmy.

Na podstawie sygnałów i ankiet pochodzących od naszych członków już dzisiaj możemy zdiagnozować bardzo niepokojące nastroje, ponieważ:
▪ 98 proc.  firm zanotowało znaczący spadek obrotów od początku marca br.,
▪ 96 proc. firm jest zmuszonych do pilnego podjęcia radykalnych działań,
▪ 48 proc.  firm przewiduje redukcję zatrudnienia,
▪ 43 proc.  firm przewiduje potrzebę likwidacji aktywów,
▪ 39 proc.  firm dotyka problem wyegzekwowania płatności od kontrahentów,
▪ 23 proc.  firm spodziewa się bankructwa lub operacji zamknięcia.

OŚWIADCZENIE – DOKUMENT
>> prosimy kliknąć, aby się zapoznać <<

Zagrożenia związane z pandemią COVID-19 determinują nas do wystąpienia z wnioskiem do odpowiednich urzędów i władz centralnych o wsparcie fiskalne oraz stworzenie dedykowanego pakietu stymulacyjnego, który powinien jak najszybciej zostać skierowany do konkretnych segmentów naszej branży.

Oczekujemy pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem, w tych sektorach i obszarach, które borykają się  z zakłóceniami w produkcji lub sprzedaży, a zatem są dotknięte ograniczeniem płynności. Zgodnie z zebranymi opiniami działania powinny głównie obejmować:

▪ odroczenie odprowadzania podatków od osób prawnych,
▪ umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne ZUS za okres wykluczenia z funkcjonowania i generowania dochodów spowodowanych pandemią COVID-19,
▪ przyspieszenie płatności i zaległości rządowych dotyczących realizowanych zleceń i kontraktów publicznych,
▪ gwarancje dla banków na wsparcie firm posiadających kapitał obrotowy i gwarancje eksportowe, ewentualnie uzupełnione o środki nadzorcze,
▪ natychmiastowe uwolnienie środków z kont Split Payment.

Władze Stowarzyszenia podjęły uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania delegatów (on-line) w dniu 26 marca na którym zostanie omówiona aktualna sytuacja oraz zostaną przygotowane rozwiązania mające na celu uzyskanie wsparcia i pomocy dla branży, która jako jedna z pierwszych ponosi negatywne skutki wyjątkowej w skali globalnej sytuacji.

Na planowane spotkanie zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju, którym zostaną zaprezentowane postulaty i propozycje pochodzące od naszych członków. Jednocześnie postanowiliśmy powołać zespól roboczy, który przygotuje systemowe rozwiązania dla naszej branży, związane z potencjalnymi, przyszłymi sytuacjami nadzwyczajnymi, z uwzględnieniem wszystkich aspektów dotykających bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

W imieniu Stowarzyszenia
Sławomir Wyrożemski
prezes zarządu

SWEETS & COFFEE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY
> link do aktualnego numeru <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.