Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w HoReCa – ANKIETA

Udostępnij artykuł
Serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiety dotyczącej postępowania z żywnością w lokalach gastronomicznych. Wyniki służyć będą do pracy naukowej i są anonimowe. Projekt wspiera Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji, Cateringu.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Federacja Polskich Banków Żywności (lider), Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. W związku z tym przygotowano ankietę, do wypełniania której serdecznie zachęcamy.

ANKIETA
PROSZĘ KLIKNĄĆ, ABY WYPEŁNIĆ

Celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych poprzez dostarczenie wiarygodnych danych, utworzenie systemu monitoringu, który pozwoli trafnie ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Wynikiem projektu będą m. in. działania wdrożeniowe w formie rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.06.2019
Aktualizacja: 11.06.2019