Raport PMR: Branża HoReCa rośnie, a rynek dostawców wraz z nią

[SPECJALNIE DLA NAS] Wstępne szacunki PMR wskazują, że miniony 2019 r., był kolejnym z rzędu, w którym wartość rynku HoReCa w Polsce wzrosła rok do roku. Sektor ten w 2019 r. wart był blisko 33,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 7 proc. w porównaniu z rokiem 2018 r. Wzrost rynku wspierany był utrzymującą się wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego, a rekordowo niskie bezrobocie i rosnące płace, wpłynęły na wzrost konsumpcji. W kolejnych latach należy spodziewać się niższej dynamiki wzrostu wartości rynku, niemniej jednak prognozy PMR dla rynku HoReCa w Polsce pozostają optymistyczne.
Business Graph with arrow showing profits and gains
Optymistyczne prognozy

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie PMR ,,Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, wartość rynku HoReCa w ujęciu rocznym, według wstępnych szacunków, wzrosła o 7 proc., do blisko 33,1 mld zł. Wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, napędzanego głównie przez silny popyt wewnętrzny, została w ubiegłym roku utrzymana. Rekordowo niskie bezrobocie, silnie rosnące płace oraz dochody ludności, jak również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne miały korzystny wpływ na optymizm gospodarstw domowych. Znalazło to odzwierciedlenie w ich zwiększonej skłonności do konsumpcji. W rezultacie, dynamika konsumpcji prywatnej w 2019 r. pozostała wysoka (około 4,1  proc. rok do roku w ujęciu realnym). Wszystko to miało także pozytywny wpływ na rynek HoReCa w Polsce, dzięki czemu 2019 r. był kolejnym rokiem wzrostu jego wartości rynku. Dodatkowo, pozytywny wpływ na rynek miały i mają zmiana przyzwyczajeń Polaków, coraz mniejsze rodziny, większa ilość czasu spędzanego poza domem, spotkania poza domem czy pracą, a także – choć w coraz mniejszym stopniu – programy socjalne typu Rodzina 500 +.

W dłuższej perspektywie spodziewamy się wyhamowania dynamiki wzrostu wartości rynku HoReCa, na co wpływ będzie miała m.in. prognozowana niższa niż w latach ubiegłych dynamika wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak, prognozy PMR dla rynku HoReCa są optymistyczne. Polacy wydają wciąż stosunkowo mało na gastronomię w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, co oznacza, że rynek ma duży potencjał wzrostu. Jak wynika z danych Eurostat zebranych z badań budżetów gospodarstw domowych, Polacy są na przedostatnim miejscu w UE, jeśli chodzi o udział wydatków na usługi hotelowe i restauracyjne w wydatkach gospodarstw domowych, a niższy udział odnotowuje się jedynie w Rumunii. Czynnikiem pozytywnym jest też rozwijająca się turystyka. Z drugiej strony, coraz wyższe koszty prowadzenia działalności i problemy ze znalezieniem pracowników stanowią ograniczenie dla uczestników rynku, w tym także dla dostawców. Negatywnie na dynamikę rynku wpływa także szeroki kanał convenience, czyli produktów gastronomicznych – jak kanapki, hot-dogi czy kawa – w punktach niegastronomicznych (sklepy spożywcze, stacje paliw, piekarnie).

Autorką tekstu jest Justyna Zagórska
analityk PMR

Cały tekst publikujemy w:
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.