Sodexo rozpoczyna współpracę z Europejską Federacją Banków Żywności

Udostępnij artykuł

Opierając się na istniejącej współpracy między organizacjami na poziomie europejskim i lokalnym, partnerzy podpisali umowę zgodną z ich wspólnym celem, jakim jest zapobieganie marnowaniu żywności przy jednoczesnym zachęcaniu do oddawania nadwyżek żywności w całej Europie.

Dzięki tej umowie, FEBA staje się partnerem Sodexo w przekazywaniu nadwyżek żywności z produkcji posiłków w krajach, w których FEBA ma swoich członków. Współpraca z lokalnymi Bankami Żywności istnieje już w kilku krajach, a dzięki temu nowemu, obejmującemu cały region partnerstwu z FEBA, firma Sodexo i jej inicjatywa filantropijna – Stop Hunger mogły rozszerzyć swoje działania na ponad 18 krajów.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, dotyczącymi przekazywania żywności, odzyskanie nadwyżek żywności z sektora hotelarskiego, gastronomicznego i usług cateringowych jest możliwe. Chociaż przepisy w państwach członkowskich mogą się różnić, większość organów krajowych zezwala na redystrybucję niektórych środków spożywczych udostępnianych klientom. Niektóre państwa członkowskie wraz z organizacjami sektorowymi ustanowiły szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania żywności z tych branż.

W ramach nowej współpracy, Sodexo będzie pomagać swoim zespołom z obszaru usług żywieniowych w lepszym zrozumieniu i stosowaniu wytycznych, natomiast FEBA będzie umożliwiać pokonywanie barier w przekazywaniu żywności.

Jako główny dostawca usług gastronomicznych, postawiliśmy sobie za priorytet oszczędzanie żywności. Za każdym razem, gdy jest to możliwe, dzielimy się nadwyżką żywności z posiłków z osobami potrzebującymi. Rozszerzone partnerstwo z FEBA pomoże nam wzmocnić wsparcie dla lokalnych społeczności i zwiększyć nasz zasięg w walce z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego – mówi Sunil Nayak, Sodexo Europe President.

Stoimy w obliczu globalnego kryzysu żywnościowego, który dotyka każdą strefę świata, a działanie w tym obszarze ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Aby ułatwić przekazywanie nadwyżek, organizacja Stop Hunger nawiązała na całym świecie setki partnerstw z Bankami Żywności i organizacjami pozarządowymi. To nowe ogólnoeuropejskie partnerstwo z FEBA pomoże nam zapewnić jeszcze silniejsze wsparcie dla najbardziej potrzebujących, jednocześnie zwiększając naszą zdolność do podnoszenia świadomości i wzmacniając nasze przesłanie, że liczy się każdy krok w walce z głodem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Z niecierpliwością czekamy na to, co uda nam się wspólnie osiągnąć dodaje Mouna Fassi Daoudi, Stop Hunger President.

W czasach kryzysu współpraca jest głównym czynnikiem umożliwiającym wyznaczanie śmiałych celów i ich osiągnięcie. W FEBA rozumiemy i uznajemy niezastąpioną wartość żywności, a dziś, dzięki temu nowemu poziomowi partnerstwa, możemy zrobić kolejny krok w zapobieganiu marnowaniu żywności i zmniejszaniu braku bezpieczeństwa żywnościowego. FEBA jest wdzięczna Sodexo i Stop Hunger za tę współpracę, która teraz została rozszerzona na kilka krajów naszej Europy – mówi Jacques Vandenschrik, FEBA President.

Nowe partnerstwo, obejmujące cały region, jest dla Sodexo Polska i Stop Hunger wspaniałą okazją do wzmocnienia naszych wysiłków na rzecz ograniczenia strat żywności i wsparcia najbardziej potrzebujących, a także do zachęcenia do jeszcze bardziej pozytywnych działań. Jesteśmy dumni, że możemy w Polsce być częścią tej inicjatywy dodaje Monika Bentkowska, Country President Sodexo Polska.

W Sodexo w Polsce co roku, w ramach akcji Stop Hunger Servathon, odbywa się zbiórka żywności, w którą zaangażowani są nie tylko pracownicy firmy, ale także Klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi. Po zakończeniu zbiórki, poprzez lokalną sieć Banków Żywności, produkty spożywcze trafiają do potrzebujących. W 2022 r. były to ponad 2 tony żywności.

Rynek Gastronomiczny w Polsce – RAPORT 2022
>> Kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 25.10.2022
Aktualizacja: 25.10.2022