Spotkanie branży hotelarskiej z resortami rozwoju i kultury w sprawie opłat autorskich

Udostępnij artykuł
8 lutego odbyło się pierwsze spotkanie online Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z branżą hotelarską. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiego Holdingu Hotelowego, który był inicjatorem spotkania oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, TUgether i SOIT.


Celem spotkania była kwestia regulacji opłat autorskich i abonamentowych w obiektach hotelowych w czasie COVID-19 i napotykanych problemów w praktyce.

Wobec rozbieżności interpretacyjnych art. 15l ustawy COVID-19 pomiędzy hotelarzami a organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (OZZ), Ministerstwo Kultury zadeklarowało wsparcie i pomoc dla branży hotelarskiej w wypracowaniu kompromisu w zakresie opłat autorskich w czasie COVID-19. Także w kwestii opłat abonamentowych Ministerstwo Kultury zadeklarowało przystąpienie do prac związanych z rozwiązaniem i tego zagadnienia.

ŚWIAT HOTELI listopad-grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoz
nać się z pełną treścią publikacji <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.


Opublikowano: 08.02.2021
Aktualizacja: 09.02.2021