Valerie Schuermans, Radisson Hotel Group: Mamy silną po­zycję w Polsce

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2022] Mamy silną po­zycję w Polsce z 23 dzia­łającymi i rozwijanymi hotelami z ponad 5.200 pokojami. Globalnie, w ciągu ostatnich trzech lat, zainwestowa­liśmy ponad 400 milionów dolarów, aby jeszcze bar­dziej wzmocnić zna­czenie naszych marek i opracować nowe ofer­ty biznesowemówi w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2022” Valerie Schuermans, Vice President Business Development Radisson Hotel Group.

Valerie Schuermans

Wyjątkowo zróżnicowane portfo­lio Radisson Hotel Group w Polsce składa się z 17 hoteli działających w segmentach od średniego do luk­susowego w środowisku miejskim. Jak również w miejscowościach wypoczynkowych na terenie całe­go kraju. Ta różnorodność sprawi­ła, że jesteśmy bardzo odporni na zmieniające się w ostatnich mie­siącach wymagania podróżnych. Nasze rozwiązania dla aparta­mentów z obsługą i ośrodków wypoczynkowych mocno wy­różniają nas. Oferujemy od­powiedni model biznesowy we właściwej lokalizacji, dla właściwego partnera. Naszym celem jest wdra­żanie rozwiązań dostoso­wanych do każdego typu współpracy. Czy to w ramach franczyzy, zarządzania czy umowy najmu. Jesteśmy za­angażowani w tworzenie war­tości dla naszych właścicieli we wszystkim, co robimy. Ra­disson Hotel Group prowadzi w Polsce hotele pod markami Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson i Park Inn by Ra­disson, a ostatnio wprowadziliśmy na rynek dwie nowe marki: pierw­szy w Polsce obiekt lifestylowej marki Radisson RED został otwar­ty w sierpniu tego roku w Gdań­sku. Inwestycja zlokalizowana jest na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Obiekt posiada 30 pokoi i cztery aparta­menty o po­wierzchni do 50 mkw.

Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2022
>> Kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Rynek Hotelarski w Polsce RAPORT 2022

W sierpniu otwarto również Andersia Hotel & Spa Poznań, należący do Radisson Individu­als, wprowadzając na polski ry­nek markę konwersyjną Radis­son Individuals. Hotel, położony w centrum Poznania, oferuje komfortowy pobyt w jednym ze 172 eleganckich i przestron­nych pokoi.

Mamy silną po­zycję w Polsce z 23 dzia­łającymi i rozwijanymi hotelami z ponad 5.200 pokojami. Globalnie, w ciągu ostatnich trzech lat, zainwestowa­liśmy ponad 400 milionów dolarów, aby jeszcze bar­dziej wzmocnić zna­czenie naszych marek i opracować nowe ofer­ty biznesowe. Kolejne 100 milionów dolarów zainwesto­waliśmy w najnowocześniejszą infrastrukturę IT. Wszystko po to, aby dać właścicielom i go­ściom światowej klasy rozwiąza­nia cyfrowe ułatwiające obsługę gości, zarządzanie nieruchomo­ściami oraz optymalizację przy­chodów i kosztów.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.10.2022
Aktualizacja: 17.10.2022