Wojciech Budzowski, Nosalowy Dwór: Staramy się zaopiekować naszymi pracownikami

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Przez ostatnie lata, wspólnie z zarządem hotelu, udało nam się stworzyć zgrany zespół pasjonatów i profesjonalistów z zakresu hotelarstwa. Tworzymy team, który ma jasno wytyczone cele i dąży systematycznie oraz, co najważniejsze, skutecznie do ich osiągnięcia mówi w rozmowie z nami Wojciech Budzowski, dyrektor generalny Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane.

Naszym sukcesem niewątpliwie jest niski wskaźnik rotacji na co składa się wiele aspektów począwszy od szerokiego zaple­cza socjalnego, jasnych kryteriów rozwoju kariery zawodowej kończąc na atrakcyjnym wynagrodzeniu, również premiowym uzależnionym od wyników indywidualnych oraz wyników spół­ki, a także systemie szkoleń. Staramy zaopiekować się naszymi pracownikami już od ich pierwszych kroków w firmie. Każde­mu nowo zatrudnionemu pracownikowi przydzielamy opiekuna, który wprowadza go w struktury hotelu, pokazuje stanowisko pracy, oprowadza po obiektach resortu oraz poznaje ze współ­pracownikami. Tym samym pracownik już od pierwszych dni spędzonych z nami czuje się tutaj dobrze zaopiekowany.

Pracownikom z zagranicy pomagamy dopełnić niezbędnych formalności np. z Urzędem Skarbowym czy z Urzędem Miasta – to rzadkość wśród pracodawców.

Kadra Nosalowego, nie tylko zarządzająca, objęta jest oczy­wiście systemem szkoleń, zarówno tych wewnętrznych prowa­dzonych przez moich menadżerów i dyrektorów, ale również zewnętrznych prowadzonych przez najlepszych fachowców w branży. Np. na przestrzeni ostatniego roku prowadziliśmy dla kadry menadżerskiej resortu cykl szkoleń pt. Empatyczny Lider. Każdy z menadżerów uczestniczył w wielodniowej serii szkoleń podnoszących jego kompetencje w zakresie zarządzania per­sonelem. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnych cyklów szkoleniowych przygotowujących naszą kadrę do otwarcia ho­telu Nosalowy Park – naszego najbardziej prestiżowego projek­tu, o standardzie pięciu gwiazdek, dedykowanego najbardziej wymagającym Gościom.

Chcemy, aby personel, który będzie tam pracował był do tego perfekcyjnie przygotowany. Między innymi dlatego stara­my się cyklicznie zabierać swoich kluczowych pracowników na różnego rodzaju branżowe wydarzenia – konferencje, gale itd. Za każdym razem mieszkamy wspólnie w najlepszych hote­lach w Polsce, korzystając z okazji i zamieniając takie wyjazdy w swego rodzaju wyjazdy integracyjno-szkoleniowe. Nasi pra­cownicy bardzo to doceniają.

Rozwój Grupy Nosalowy, budowa i otwieranie kolejnych obiek­tów hotelowych daje naszym pracownikom ogromną możli­wość awansów – zarówno poziomych (przesunięcia pomiędzy obiektami), ale również pionowych. Do takich awansów dojdzie już wkrótce podczas otwarcia hotelu Nosalowy Park – jedne­go z najbardziej prestiżowych obiektów hotelowych w regio­nie. Spora liczba menadżerów począwszy od supervisorów aż po dyrektora została wyłoniona z obecnej kadry Nosalowego Dworu. Jest to więc realny dowód na to, iż nasi pracownicy mają konkretne możliwości rozwoju i budowy swojej ścieżki kariery wspólnie z nami. Nie jest tajemnicą, że Grupa Nosalowy szuka możliwości inwestycyjnych poza granicami Zakopanego i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli ogłosić pierwszą in­westycję poza Podhalem. Tym samym nasi pracownicy dosta­ną możliwość kolejnych awansów, nawet w innych częściach kraju. Dodatkowo, z wyjątkiem szerokich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, wszyscy pracownicy Grupy Nosa­lowy objęci są ubezpieczeniami medycznymi – zarówno tymi grupowymi, jak i indywidualną opieką specjalistów. To też je­den z aspektów bardzo doceniany przez naszych pracowników i wielokrotnie podkreślany jako nasz spory atut.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.10.2019
Aktualizacja: 17.10.2019