Arche – dyrektor działu zakupów o inwestycjach i dostawcach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Okres epidemii weryfi­kuje rynek dostawców hotelowych. W obec­nych czasach liczy się nie tylko wolumen sprzedaży. Także wza­jemne dobre relacje, wymiana doświadczeń i roz­wiązań – mówi w specjalnym komentarzu do naszego Rynek Dostawców HoReCa w Polsce – RAPORT 2021 Dorota Protasewicz, dyrektor centralnego działu zakupów Arche.

Minione miesiące poka­zały, że bez względu na sytuację warto sto­sować do­bre prakty­ki. W social mediach oraz otwierać się na swoich gości. Z powodu niemal zupeł­nego zamrożenia biznesu hotelo­wego, projekty dotyczące moder­nizacji, zmian architektonicznych są odkładane lub wstrzymywane. Jedynie przedsięwzięcia, które były zaawansowane przed pan­demią, są prowadzone nadal. W tym roku firma Arche otworzy kolejny etap hotelu przy ulicy Po­loneza. Poza tym Hotel we Wrocławiu, Pile, obiekt Dwór Uphangena w Gdań­sku. W minionym roku udało nam się jeszcze otworzyć Spa Dr Irena Eris Beauty Partner oraz basen w Żninie, który cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem gości. W czasach pandemii na­sze restauracje hotelowe, oprócz sprzedawania posiłków na wy­nos, oferują własne wyroby np.: pieczone mięsa, ciasta, konfitury, przetwory, herbaty nie zawiera­jące konserwantów, sztucznych barwinków.

Mimo, iż sytuacja na rynku hotelarskim zmieniła się dia­metralnie od 2019 roku, nadal przy wyborze do­stawcy liczy się głównie jakość ofe­rowanych produk­tów, przy zachowaniu rozsądnych cen. Rynek ho­telarski będzie korzystał z produk­tów i usług sprawdzonych firm, działających przynajmniej kilka lat na rynku, mających sta­bilną sytuację finansową. Hotele szukają też nowych produktów, rozwiązań, którymi pozytywnie zaskoczą gościa indywidualnego. Chcą, aby klienci czuli się kom­fortowo, ale też bezpiecznie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania umożliwiające wydawanie i przewożenie go­towych dań oraz automatyczna i prosta obsługa.

Pandemia sprawiła, że rynek hotelarski został wystawio­ny na bardzo dużą próbę. Liczymy jednak, że w roku 2021 stopniowo po­wrócimy do normalności, na którą wszyscy czekamy.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.03.2021
Aktualizacja: 17.03.2021