Destylarnia Belvedere zakończyła budowę biokołtowni

Udostępnij artykuł
Marka Belvedere, producent wódki klasy super premium, zaprezentowała nową przestrzeń Biokotłowni. Powstawała przez trzy lata, odkąd Belvedere jako pierwsza destylarnia otrzymała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania naukowe i rozwój w dziedzinie energetyki.
Nowa Biokotłownia Belvedere Vodka

Wraz z uroczystym uruchomieniem instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o paliwo biomasowe, marka Belvedere ogłosiła przyspieszony harmonogram działań zmierzający do redukcji emisji CO2: nowa instalacja będzie produkować 100 proc. energii odnawialnej, w konsekwencji zmniejszając emisję CO2 o 95 proc.

Made With Nature—rozbudowana platforma uruchomiona w 2020 r., która silnie zakorzeniła markę w naturze, żeby pokazać, że w czasach rosnącej świadomości konsumentów, którzy bardziej niż kiedykolwiek interesują się tym, co dostarczają swojemu organizmowi, Belvedere powstaje wyłącznie z polskiego żyta, krystalicznie, czystej wody, a następnie w mistrzowski sposób, w procesie destylacji – żywym ogniem, przekształca się w niezwykłą wódkę o wyjątkowym smaku i charakterze. Równie ważne dla Belvedere jest to, czego dostarczamy naszym terenom uprawnym: stąd zobowiązanie do pielęgnacji gleb, z których korzystamy, czego przykładem jest otwarcie instalacji biomasy w Destylarni. Spoglądając w przyszłość, marka podejmuje śmiałe kroki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, aby zachować tzw. terroir, z których pochodzi nasze żyto, wdrażając nowe, odpowiedzialne praktyki biznesowe oraz innowacyjne inicjatywy ekologiczne. Nasze ambicje obejmują wiele obszarów i są poparte ponad dekadą badań naukowych nad najlepszymi metodami i środkami ich realizacji, oraz skupiają się na rozwiązaniach, które udowadniają, że udany biznes przyczynia się do lepszego świata: pielęgnowanie ekosystemów, łagodzenie wpływu na klimat i współdziałanie ze społeczeństwem.

Od lewej: Wojciech Kosakowski, dyrektor techniczny Destylarni Belvedere
Jonas Tahlin, prezes Marek Spirytusowych Moët Hennessy
Philippe Schaus, dyrektor generalny Moët Hennessy
Rodney Williams, prezes i dyrektor generalny Belvedere Vodka
Jan Filocha, dyrektor generalny Destylarni Belvedere
Lucjan Chrzanowski, prezydent Miasta Żyrardów

Prezes i dyrektor generalny Belvedere Vodka, Rodney Williams, skomentował inauguracyjne otwarcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o paliwo biomasowe, zaznaczając, że „jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że ‘podróż na 1000 mil zaczyna się od jednego kroku’.

Wiemy, że mamy przed sobą długą drogę do realizacji naszych ambicji, aby pielęgnować ziemie uprawne, z których korzystamy oraz chronić ekosystemy i bioróżnorodność, od których jesteśmy zależni. Nowa instalacja wykorzystująca biomasę oznacza duży krok (żeby nie powiedzieć skok) naprzód w kierunku realizacji przekonania marki Belvedere, że lepsze praktyki biznesowe tworzą lepszy świat”. Dodał również, że „opieramy się na tych osiągnięciach, stawiając sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, podejmując osiem zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwych do zrealizowania do 2025 r. – powiedział Rodney Williams.

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE – RAPORT 2021
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Osiem zobowiązań firmy obejmuje:

• Przejście na rolnictwo ekologiczne: Od 2020 r. marka Belvedere zaczęła pozyskiwać organiczne składniki dla wszystkich nowych produktów wchodzących na rynek od 2021 roku. Marka planuje przechodzenie na produkcję w pełni organiczną od 2023 roku.
• Renaturyzacja: Belvedere pracuje obecnie nad programem regeneracji gleb w Polsce, którego celem jest ochrona ich naturalnego charakteru.
• Zmniejszenie zużycia wody: Celem jest zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków o 40%, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody pochodzącej z własnych studni o 27% do roku 2024.
• Zielone rozwiązania energetyczne: Oprócz działań związanych z instalacją wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o paliwo biomasowe, Belvedere pracuje nad zainstalowaniem dodatkowego rozwiązania w zakresie energii słonecznej w swojej destylarni do 2023 r.
• Zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań: Belvedere wyeliminowało 95% plastiku jednorazowego użytku i rozpoczęło wdrażanie eko-wzornictwa dla wszystkich nowych produktów i materiałów promocyjnych. Firma Belvedere zobowiązała się do dalszego zmniejszenia zużycia plastiku o 50%, zwiększenia zużycia plastiku pochodzącego z recyklingu o 50% oraz zwiększenia zużycia szkła pochodzącego z recyklingu do 2025 r.
• Odzysk ciepła odpadowego: Do 2022 r. Belvedere zamierza przekształcić produkt uboczny destylacji w paliwo. Równocześnie, wraz z instalacją Biokotłowni, zakład będzie odzyskiwać ciepło odpadowe poprzez ponowne wykorzystanie spalin, co doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii przez kotłownię o 20% już od 2021 r.
• Współpraca z lokalnymi społecznościami w celu promocji i zaopatrzenia ich w zieloną energię: Firma pracuje nad planem dostarczenia do miejskiej sieci energetycznej zielonej energii produkowanej we własnym zakresie od 2025 r. Jednocześnie pomoże swoim partnerom z branży rolniczej przejść od całkowitej do zerowej zależności od węgla dzięki nowemu planowi wykorzystania energii odnawialnej, który zostanie wdrożony do 2025 r.
• Wykorzystanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami w celu zwiększenia ochrony wody i poprawy wydajności:
– dalsze finansowanie Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego: Ochrona środowiska naturalnego lokalnej rzeki Pisia-Gągolina poprzez opracowanie planu ochrony i renaturyzacji, który będzie wdrażany od 2022 r.
– długoterminowa współpraca z Politechniką Łódzką i innymi lokalnymi uczelniami: Belvedere pracuje nad nowymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwolą nam jeszcze bardziej ograniczyć zużycie wody do 2023 r.

Plan Belvedere dotyczący zielonej i odnawialnej energii był przygotowywany od wielu lat. W latach 2012-2017 marka zmniejszyła emisję CO2 związaną z produkcją energii o 42 proc. dzięki zmianie źródeł paliwa. Licząca 111 lat Destylarnia Belvedere ma długą historię wspierania polskiej społeczności poprzez inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Fundacji Ochrony Środowiska Lokalnego, a swoje polskie ziarna żyta pozyskuje wyłącznie lokalnie, utrzymując długofalowe relacje z pięcioma polskimi producentami rolnymi. Zainicjowała również Raw Spirit Program, uruchomiony w partnerstwie z Politechniką Łódzką, którego celem jest m. in. promowanie zrównoważonego rozwoju uprawy polskiego żyta.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 05.10.2021
Aktualizacja: 05.10.2021