Joanna Rdułtowska z Qubus Hotel o zakupach i relacjach z dostawcami

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Traktujemy naszych dostawców jako partnerów w biznesie i szukałam rozwiązań akceptowalnych dla obu stron. Przede wszystkim zależało mi na zapewnieniu nowego asortymentu wymaganego w hote­lach w reżimie sanitarnym. Współpracowaliśmy z dostawcami, którzy byli w stanie zapewnić nam ciągłość dostaw, jakość pro­duktu i dobrą cenę – tutaj te kryteria miały najwyższą wartość w dobie pandemii – mówi w specjalnym komentarzu do naszego Rynek Dostawców HoReCa w Polsce – RAPORT 2021 Joanna Rdułtowska, menadżer ds. zakupów i dystrybucji Qubus Hotel.
Jak wygląda obecna współpraca firmy z dostawcami dla branży HoReCa? Czy mogą Państwo liczyć na ich wsparcie, elastyczność we współpracy?

Obecna współpraca z dostawcami wygląda inaczej, ponieważ chyba wszystko w dobie pandemii uległo zmianie. Liczba bez­pośrednich kontaktów jest ograniczona. Wiele firm przeszło na inne formy funkcjonowania (praca zdalna), konferencje i spo­tkania z klientami odbywają się na odległość lub też przesta­ły funkcjonować. Abyśmy razem mogli przetrwać ten trudny okres, musieliśmy wspólnie wypracować nowe zasady. Tam, gdzie było to możliwe, rozmawialiśmy z dostawcami o nowych warunkach współpracy, zazwyczaj udawało się dojść wspólnie do porozumienia.

Czy ubiegłoroczna sytuacja – pierwszy i drugi lockdown, kryzys – wpłynęła na weryfikację partnerów? Czy kryteria przy wyborze dostawców uległy zmianie? W jaki sposób?

Czas pandemii jest to okres wyjątkowo trudny dla hotelarzy, jak również dostawców z branży HoReCa. Wyposażenie ho­teli w dobie reżimu sanitarnego w środki odkażające itp. „gra­niczyło z cudem”. Dotyczyło to przede wszystkim pierwszego lockdownu. Terminy dostaw wydłużyły się w przypadku części asortymentu z kilku, kilkunastu tygodni do kilkunastu miesięcy. Niektóre materiały były trudno dostępne i pożądane. Wygrywał ten, kto więcej płacił lub kto miał zbudowane wieloletnie relacje. Te „specjalne relacje” wypracowuje się latami. W pierwszej ko­lejności prowadziłam rozmowy z dostawcami, z którymi mamy podpisane umowy handlowe i od nich wymagałam skuteczno­ści w realizacji (spełnienie jednego z podstawowych kryteriów). Jeżeli ich nie spełniał, uczciwie przekazywałam, że musi to po­prawić lub też szukałam innego dostawcy. Traktujemy naszych dostawców jako partnerów w biznesie i szukałam rozwiązań akceptowalnych dla obu stron. Przede wszystkim zależało mi na zapewnieniu nowego asortymentu wymaganego w hote­lach w reżimie sanitarnym. Współpracowaliśmy z dostawcami, którzy byli w stanie zapewnić nam ciągłość dostaw, jakość pro­duktu i dobrą cenę – tutaj te kryteria miały najwyższą wartość w dobie pandemii.

Jak według Pani – biorąc pod uwagę ubiegły rok i panującą w naszym kraju pandemię – będzie rozwijał się rynek dostawców wyposażenia dla HoReCa w tym roku? Czego się spodziewacie?

Obserwowany w ciągu ostatnich kilku lat stały rozwój ryn­ku dostawców z branży HoReCa spowodowany był kilkoma czynnikami: wzrastającą zamożnością społeczeństwa, atrakcyj­nością kraju dla turystów, zmianą modelu życia. Stanowiło to wyzwanie dla firm dystrybuujących produkty dla gastronomii oraz było szansą na rozwój i pozyskanie nowych klientów.

W branży HoReCa wraz z nadejściem pandemii koronawiru­sa, sytuacja przyczyniła się do radykalnego spadku obrotów i re­alizacji zamówień u dostawców. To oczywiście wpłynęło na sta­bilność ich funkcjonowania oraz pojawiło się wiele wątpliwości i strachu. W rynku HoReCa jesteśmy wspólnie od siebie zależni, póki nie będzie poluzowania obostrzeń, uwolnienia ruchu tury­stycznego w kraju i w Europie, dopóty nie należy spodziewać się diametralnych zmian w grupie największych graczy na rynku dystrybutorów dla HoReCa.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.03.2021
Aktualizacja: 22.03.2021