Orbis analizuje rozdzielenie działalności

Udostępnij artykuł
Zarząd Orbisu postanowił rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na posiadaniu nieruchomości od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność operacyjną.

Po zakończeniu planowanych analiz, zarząd spółki podejmie decyzję w zakresie dalszych działań.

Jednocześnie, doceniając wiedzę i doświadczenie zdobyte przez Accor przy implementacji modelu asset light w grupie Accor w ostatnich kilku latach, Orbis zawarł umowę o współpracy z Accor, na podstawie, której będzie doradzał spółce Orbis w zakresie ww. analiz na bazie informacji uzyskanych od niej.

ŚWIAT HOTELI
LUTY-MARZEC 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.03.2019
Aktualizacja: 22.03.2019