Restauracje otwarte od 18 maja – jakie wytyczne obowiązują?

Lokale gastronomiczne ponownie mogą zaprosić gości, jednak będą musiały funkcjonować wedle ścisłych wytycznych. Jakich procedur muszą przestrzegać pracownicy i konsumenci?
Wood open sign board hang on shop wood door , Open sign , Open signboard

Znacząca zmiana dotyczy noszenia maseczek i rękawiczek przez obsługę restauracji, ponieważ początkowo miał być to obowiązek, jednak ostatecznie jest to zalecenie. Poza tym rekomenduje się zapewnienie zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności, ustalenie stałych, jak najmniej licznych  zmian pracowników oraz ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami. Dodatkowo, gdzie to możliwe, najlepiej wykorzystywać do komunikacji metody na odległość, np. telefon komórkowy lub radio.

Jeśli chodzi o gości, to należy utrzymać dwumetrowe odległości między osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki). Dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu jest obowiązkowa i restauracja ma udostępnić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet. Suszarki nadmuchowe mają zostać wyłączone, a w łazienkach, co wycierania rąk stosowany papier.

Na podłodze muszą zostać wyznaczone strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne. Oznacza to, że przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko rodziny lub osoby, które ze sobą mieszkają. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba że odległości między osobami wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciwko siebie. Czy można siedzieć vis a vis ze znajomymi, z którymi nie mieszkamy? Tak, ale tylko, gdy na stolikach zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.

Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się goście (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości, po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.

Trzeba wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, a także usunąć dodatki: np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki z obszaru sali jadalnej.

Należy też przestrzegać założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe Trzeba też ustalić i kontrolować maksymalną liczbę gości w restauracji i umieścić taką informację przy wejściu do lokalu oraz wyznaczyć bezpieczne strefy na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście, a później doprowadzić ich do konkretnego wolnego stolika. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.