Jak założyć łąkę kwietną?

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] Myślę, że oprócz uniwersalnych korzyści dla branży hotelarskiej bardzo ważny jest aspekt wizerunkowy. Sianie dzikich kwiatów jest potwierdzeniem dbania o środowisko. (…). Zrównoważona turystyka to nie tylko drogie instalacje czy systemy, ale także ochrona polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Już nie ule i pasieki, a dzikie kwietne łany świadczą o tym, że firma chce prowadzić odpowiedzialny biznes – tłumaczy w rozmowie z nami Karol Podyma, założyciel firmy Łąki Kwietne.

karol podyma łąka kwietna
Karol Podyma

Dlaczego aranżacja łąki kwietnej na terenie przyhotelowym jest dobrym pomysłem?

W branży hotelarskiej, jak chyba we wszystkich innych, bardzo wyraźnie gruntuje się trend eko. Obiekty wtapiają się w przy­rodę, firmy troszczą o ekosystem, podążają nurtem ruchu zero czy less waste. Łąki kwietne robią to wszystko i jeszcze więcej. Łąki są odporne na suszę, zapewniają retencją wód opadowych, filtrują powietrze, tłumią hałas. Zamieniając jałowy trawnik na łąkę kwietną, przywracamy teren naturze, zapraszamy kolory, zapachy i dźwięki do otoczenia. Dla gości to może być zupełnie nowy rodzaj doświadczeń. To jak własny rezerwat lokalnej dzi­kiej przyrody.

W przypadku łąki eko to nie tylko ekologia, ale także ekono­mika. Na większych powierzchniach trwałe łąki kwietne przyno­szą spore oszczędności związane z minimalną pielęgnacją – nie wymagają prawie żadnych zabiegów poza sporadycznym ko­szeniem. W porównaniu do intensywnie pielęgnowanego traw­nika to diametralna różnica w kosztach i uciążliwości.

Łąka kwietna – jaka powierzchnia potrzebna?

Czy hotel musi dysponować jakąś konkretną powierzchnią, aby móc realizować taką łąkę? Jakie prace musi podjąć, aby przygotować pod nią teren?

Łąkę kwietną można założyć na każdej powierzchni. Dzikie kwiaty siejemy jako rabatki, pasy kwietne fragmenty terenu bądź całe pola falujących na wietrze kwiatów. Najmniejsze na­nołączki rosną nawet w doniczkach. Wszystko zależy od możli­wości i potrzeb, dlatego przed podjęciem prac warto się przede wszystkim zastanowić, jakie funkcje ma spełniać łąka. Tworząc łąki kwietne, korzystamy z kilkuset gatunków roślin, a nasze mieszanki nasion to kompozycje czasem nawet ponad 100 ga­tunków! Dzięki temu łąki mogą mieć różne właściwości i wy­gląd. Na mniejszych przestrzeniach i w miejscach reprezentacyj­nych zakładamy przede wszystkim ozdobne łączki jednoroczne. To uniwersalne kompozycje, które szybko dają spektakularny efekt kwitnienia, nad którym mamy dość dużą kontrolę. Można na przykład skomponować łąkę jedynie z wybranych kolorów kwiatów. Na większych powierzchniach siejemy przede wszyst­kim łąki wieloletnie. Ich kwitnienie jest bardziej stonowane, a efekt bardziej naturalny. To łąki skomponowane z rodzimych, czyli polskich gatunków. Są najkorzystniejsze ekologicznie i wy­magają minimalnej pielęgnacji. Jeśli zależy nam na efekcie, który będzie utrzymywał się przez długie lata, należy dobrze dobrać skład mieszanki nasion do stanowiska.

Jakie koszty?

Z jakimi kosztami musi liczyć się hotelarz? Czy może ubiegać się o dotacje?

Koszt założenia łąki jest zbliżony do założenia trawnika. Składa się na niego przygotowanie terenu i wysiew nasion. Przygotowanie stanowiska pod łąkę odbywa się podobnie jak przy trawniku – należy dobrze oczyścić podłoże z dotychcza­sowej roślinności i wyrównać teren. Przy łące jednak nie na­wozimy nowej ziemi ani nie wzbogacamy podłoża. Należy za to dobrze dobrać mieszankę nasion do stanowiska. Może się wydawać, że koszt nasion kwiatów jest wyższy niż traw, ale jednocześnie dobre mieszanki kwiatowe są bardzo wydajne. Na 1 mkw. powierzchni wystarczy od 1 do 3 gramów nasion! Kiedy łąka jest już założona, wtedy zaczynają się oszczęd­ności. Przy trwałych łąkach wieloletnich utrzymanie terenu ogranicza się jedynie do sporadycznego koszenia. Łąki nie trzeba podlewać, ani wykonywać zabiegów typu wertykula­cja czy aeracja. Nie stosuje się żadnych nawozów ani innej chemii. Dzięki łące oszczędzamy nie tylko czas i pieniądze, ale także zdrowie i środowisko.

Mimo licznych zalet łąki kwietne dopiero gruntują swoją po­zycję i nie są jeszcze objęte żadnym mechanizmem finansowa­nia. Ale jestem przekonany, że jest to tylko kwestia czasu, bo ko­rzyści płynące z siania kwiatów zamiast trawy są bezdyskusyjne.

Łąka kwietna hotel groń
Łąka kwietna Hotel Groń

Kiedy podjąć decyzję?

Kiedy hotelarze powinni podjąć decyzję o takiej inwestycji, tzn. czy pora roku ma znaczenie?

Każda pora jest dobra na podjęcie decyzji o założeniu łąki kwiet­nej, my siejemy je niemal przez cały rok. Dla ozdobnych łączek jednorocznych najlepszym terminem siewu jest późna wiosna i wczesne lato. To dlatego, że w ich składzie jest wiele gatun­ków spoza naszej strefy klimatycznej, które nie znoszą mrozów. Trwałe łąki wieloletnie skomponowane z naszych rodzimych…Pełną treść wywiadu publikujemy w aktualnym wydaniu ŚWIAT HOTELI – czasopismo hotelarzy. Prosimy kliknąć, aby się zapoznać.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 10.01.2022
Aktualizacja: 10.01.2022