Jakub Świątnicki, Accor: Dostawcy pokazali solidarność

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] Z wieloma dostawcami pracujemy od lat. W wielu przypadkach udało nam się zbudować partnerstwo biznesowe. Co przyniosło wymierny efekt od wybuchu pandemii – mówi Jakub Świątnicki, Vice President Procurement – Astore Northern Europe Accor Services Poland w wypowiedzi przygotowanej na potrzeby publikacji Rynek Dostawców HoReCa w Polsce – RAPORT 2022.

Jakub Świątnicki, Accor
Jakub Świątnicki, Accor

Jak wygląda obecna współpraca Accor z dostawcami dla branży HoReCa? Czy możecie liczyć na ich wsparcie, elastyczność we współpracy?

W 2022 rok wchodzimy mierząc się nie tyl­ko ze skutkami wciąż obecnej pandemii, ale również falą wszechobecnych podwyżek. Rozpędzona inflacja, gigantyczne wzrosty cen mediów oraz cen paliwa powodują, że nie ma sektora, który by nie ucierpiał. Nawet jeśli dostawca reprezentuje branżę, która bezpo­średnio nie ucierpiała na skutek pandemii.

Już w czwartym kwartale rozpoczęliśmy wiele rozmów z dostawcami mając na celu znalezienie rozwiązania. Takie, które połączy rentow­ność po stronie dostawców z poziomem wzro­stu, który jesteśmy w stanie zaabsorbować. Z wieloma dostawcami pracujemy od lat. W wielu przypadkach udało nam się zbudować partnerstwo biznesowe, co przyniosło wymierny efekt od wybuchu pandemii. Od początku 2020 roku zwracaliśmy się do dostawców z propozycją renegocjacji umów. Starając się wypracować rozwiązania przystające do nowej i nie­spodziewanej rzeczywistości, w której znalazły się wszystkie hotele i cała branża. W większości przypadków udało nam się bardzo szybko wypracować z dostawcami nowe warunki. Co więcej, zdarzali się dostawcy, którzy chcąc okazać solidarność z branżą HoReCa sami proponowali zawieszenie lub odroczenie części opłat. Za co z tego miejsca jeszcze raz im wszystkim ser­decznie dziękuje.

Jakub Świątnicki o weryfikacji partnerów

Czy ubiegłoroczna sytuacja – niełatwa dla branży – wpłynęła na weryfikację partnerów? Czy kryteria przy wyborze dostawców uległy zmianie?

Nie. Zarówno kryteria wyboru dostawców, jaki i cały proces za­kupowy pozostały niezmiennie takie same. Pandemia, a potem kryzys oraz załamanie źródeł dostaw, które w efekcie pandemii powstały, były bardzo bezwzględnym weryfikatorem, zarówno naszej strategii, jak i źródeł dostaw, czyli dostawców. Zdarzyły się oczywiście pomniejsze problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć, ale weryfikacja dostawców, która odbywa się na eta­pie postępowań ofertowych wraz z analizą ryzyka stanowiącą część procesu wyboru dostawców spowodowały, że ze zdecy­dowaną większością dostawców, z którymi pracowaliśmy przed pandemią, wiążemy nasze plany na 2022 rok.

Jak według Pana – biorąc pod uwagę ubiegły rok i panującą w naszym kraju pandemię – będzie rozwijał się rynek dostawców dla HoReCa w tym roku? Czego się spodziewacie?

Spodziewam się, a właściwie mam nadzie­ję, na powolną, chociaż częściową stabili­zację w tej „nowej normalności” w zakresie wpływu pandemii na biznes. Mimo że pan­demia wciąż trwa, wszyscy (zarówno bran­ża, jak i dostawcy) nauczyli się funkcjono­wać w nowych warunkach. Biznes jest nam…Pełną treść komentarza publikujemy w Rynku Dostawców HoReCa – RAPORT 2022.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 17.03.2022
Aktualizacja: 12.01.2023