Prezes Arche apeluje o wsparcie i pomoc uchodźcom

Udostępnij artykuł

Wobec tragicznej sytuacji Ukrainy i w obliczu ewakuacji setek tysięcy Obywatelek i Obywateli opuszczających swoje domy, apeluję do firm o podjęcie wspólnych działań pomocowych – pisze Władysław Grochowski, prezes Arche.

Arche grochowski pomoc ukrainie
Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche

Grupa Arche postanowiła przeznaczyć na pomoc 5 mln zł, udostępnia tymczasowe bezpłatnie miejsca noclegowe, wyżywienie. Od soboty przyjęliśmy ponad 2,5 tysiąca osób, a jesteśmy gotowi do przyjęcia kolejnych 2,5 tysiąca.

Fundacja Leny Grochowskiej wspiera także działania Grupy poprzez organizację zbiórek i logistyki.

Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy tak finansowej, jak i rzeczowej dla potrzebujących osób, które przybywają do hoteli Grupy Arche oraz do miejsc zbiorowego noclegu współorganizowanych przez naszą fundację i firmę Arche.

Organizujemy kilkadziesiąt tysięcy miejsc, lokując uchodźców w hotelach, a także w miejscach zbiorowego noclegu. Uruchamiamy także procedurę relokacji osób do prywatnych domów i mieszkań. Wobec powyższego, potrzebujemy w ilościach hurtowych materacy, łóżek, pościeli, kołder, ręczników, a także produktów spożywczych, higienicznych i chemii.

Jestem przekonany, że wspólne działania dużych firm i korporacji w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji naszych sióstr i braci opuszczających w stanie wojny Ukrainę, których obecny los jest w naszych rękach.

Władysław Grochowski
prezes ARCHE

Koordynatorką działań ze strony Fundacji jest
Aneta Żochowska
535 579 491
ukraina@fundacjalenygrochowskiej.pl

Dane do wpłat na specjalnym subkoncie Fundacja Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce
KRS 0000506586

Nr rachunku – Bank PEKAO S.A. O/Siedlce
75 1240 2685 1111 0011 1189 0122 PLN
77 1240 2685 1978 0011 1189 0483 EUR

Fundacja Leny Grochowskiej

ARCHE Hotele

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione