Fundacja Harmony Hotels zmienia nazwę na Polskie Hotele Niezależne

Udostępnij artykuł

Fundacja Harmony Polish Hotels (wcześniej Polish Prestige Hotels) od początku działalności jest organizacją zrzeszającą i wspierającą niezależne obiekty zlokalizowane w Polsce. Z końcem 2021 r., Rada Hoteli Fundacji Harmony Hotels (jej najwyższy organ), podjęła kierunkową decyzję o zmianie nazwy organizacji. Na Polskie Hotele Niezależne.

polskie hotele niezależne logo
Polskie Hotele Niezależne

Nowa nazwa zapewni przede wszystkim właściwą komunikację tego, na czym od początku istnienia Fundacji koncentrowaliśmy największą uwagę. Podkreśli wiodący cel naszej działalności: wsparcie marketingowe polskich hoteli niezależnych. W naszej ocenie wskaże również na właściwy przekaz naszej wizji i misji. Zwróci większą uwagę otoczenia na wartości polskich obiektów hotelowych, które z dumą zrzeszamy i reprezentujemy. Mamy nadzieję, że uzyskana dzięki temu lepsza czytelność działalności Fundacji, pozytywnie wpłynie na podniesienie rangi organizacji i rozwój Grupy, a co za tym idzie, jeszcze skuteczniejszą dbałość o interesy rodzimych obiektów hotelowych i ich cele biznesowemówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji.

Nowa nazwa dostosowana jest również do oferty hoteli członkowskich, zrzeszonych w organizacji. Promujących przede wszystkim polską gościnność, w tym lokalną kulturę, historię czy tradycje. Fundacja, uprzedzając zmiany, w swojej wizualizacji zewnętrznej od dawna podkreśla, że jest organizacją co do zasady zrzeszającą polskie hotele niezależne i używa doprecyzowania „POLSKIE HOTELE NIEZALEŻNE”,  uzupełniając nazwę HARMONY POLISH HOTELSdodaje prezes.

Istotne jest, że dokonywana zmiana nazwy organizacji odbywa się przy pełnym poszanowaniu niemalże 25-letniego dorobku organizacji. Dotychczasowe cele, a także zakres działalności organizacji pozostają bez zmian. Niezmieniona pozostaje nazwa programu lojalnościowego Fundacji: Prestige Club. Na tą chwilę nie ma również decyzji o zaniechaniu używania handlowej nazwy Harmony Polish Hotels.

ŚWIAT HOTELI – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 14.01.2022
Aktualizacja: 17.01.2022