Kupiec Louvre Hotels Group o współpracy z dostawcami HoReCa

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] Ogólna sytuacja na rynku była dla nas bodźcem do weryfikacji zarówno naszych dostawców, jak i warunków współpracy. Do­konaliśmy przeglądu kontraktów i w jego wyniku z większością partnerów biznesowych konty­nuujemy i rozwijamy współpracę opartą na zmienionych warunkach. Wprowadziliśmy także zmiany opty­malizacyjne, wynikające z obecności LHG na innych rynkach w Europie – mówi Monika Pyszniak, Purchasing Manager Poland & Germany Louvre Hotels Group, w komentarzu przygotowanym na potrzeby publikacji Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2022.

MONIKA PYSZNIAK Louvre Hotels Group

Jak wygląda obecna współpraca Louvre Hotels Group z dostawcami dla branży HoReCa? Czy mogą Państwo liczyć na ich wsparcie, elastyczność we współpracy?

Za nami pełen wyzwań dla branży ho­telarskiej rok 2021. Zarówno w kontek­ście współpracy z dostawcami, ale także prowadzenia naszego biznesu. W roku 2020 zrobiliśmy przegląd centralnych kontraktów i renegocjację szeroko pojętych warunków współ­pracy z dostawcami. Jednak w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się zapowiedzi zmian głównie podatkowych, mających olbrzymi wpływ na koszty kupowanych przez nas produktów i usług.

Jeżeli cho­dzi o same warunki współpracy to, o ile w roku 2020 i pierwszej połowie 2021 nasi partnerzy biznesowi wykazywali w tym obszarze sporą elastyczność, o tyle w drugiej połowie 2021 roku, kiedy zna­ny już był zarys zmian podatkowych oraz w warunkach rosnącej inflacji, a także ograniczonej dostępno­ści pracowników, nasi dostawcy w dużej mierze stracili tę ela­styczność. Głównie zawęziła im się przestrzeń do utrzymania cen na obecnych poziomach. Zdecydowana większość naszych partnerów biznesowych zgłosiła konieczność wzrostu cen pro­duktów i usług. Naturalną argumentacją dla tego wzrostu cen był wzrost kosztów pracy. Wytworzenia produktów (chociażby mąki czy masła), nośników energii (energia elektryczna i gaz), a także utrzymująca się w trendzie wzrostowym inflacja.

Widzimy ze strony naszych dostawców chęć do elastycznej współpracy, ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że w obecnej sytuacji ich możliwości, głównie w obszarze utrzymania poziomów cen, są mocno ograniczone, ponieważ wynikają z czynników od nich niezależnych. Zawsze do naszych partnerów biznesowych pod­chodzimy w sposób partnerski i rozumiejąc wyzwania, które są po ich stronie, musimy mieć na uwadze interes Louvre Hotels Group.

Weryfikacja partnerów Louvre Hotels Group

Czy ubiegłoroczna sytuacja – niełatwa dla branży – wpłynęła na weryfikację partnerów? Czy kryteria przy wyborze dostawców uległy zmianie? W jaki sposób?

Ogólna sytuacja na rynku była dla nas bodźcem do weryfikacji zarówno naszych dostawców, jak i warunków współpracy. Do­konaliśmy przeglądu kontraktów i w jego wyniku z większością partnerów biznesowych konty­nuujemy i rozwijamy współpracę opartą na zmienionych warunkach. Wprowadziliśmy także zmiany opty­malizacyjne, wynikające z obecności LHG na innych rynkach w Europie. Ogromnym wyzwaniem ubiegłego roku, któremu musieliśmy sprostać, był wybór partnera biznesowego do­starczającego energię (prąd i gaz). Je­żeli chodzi o kryteria, którymi posłu­giwaliśmy się w procesie decyzyjnym doboru dostawców to zasadniczo nie uległy zmianie. Tak wcześniej, jak i teraz najważniejsze dla nas są wia­rygodność i rzetelność dostawców przejawiająca się w dostarczaniu produktów i usług. W czasie i jakości przez nas oczekiwanych. Oczywiście bardzo istotną pozycją negocjacyjną pozostają niezmiennie ponoszone przez nasz koszty zakupu.

Jak wg Pani – biorąc pod uwagę ubiegły rok i panującą w naszym kraju pandemię – będzie rozwijał się rynek dostawców dla HoReCa w tym roku? Czego się spodziewacie?

Pomimo różnych scenariuszy dotyczących dalszego rozwo­ju pandemii jesteśmy optymistami. Chcielibyśmy, aby sytu­acja wróciła do normalności i abyśmy mogli zając się już tylko kwestiami czysto biznesowymi, bez oglądania…Pełną treść komentarza publikujemy w Rynku Dostawców HoReCa – RAPORT 2022.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 28.03.2022
Aktualizacja: 28.03.2022