Polska wnioskuje o zawieszenie członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Turystyki

Udostępnij artykuł

Podczas rozmów online wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Guta-Mostowego oraz prezesa Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Mariana Cristescu ze stroną ukraińską pod przewodnictwem Mariany Oleskiv (dyrektor State Agency for Tourism Development of Ukraine), omówiono możliwości wsparcia Ukrainy. Jednym z tematów było poparcie w sprawie zawieszenia członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).

UNWTO posiedzenie

Pierwsze kroki zostały podjęte jeszcze przed spotkaniem z Marianą Oleskiv. 28 lutego  Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróciło się do UNWTO z prośbą o informacje na temat planowanych działań w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W tym działań zmierzających do zawieszenia Rosji w UNWTO. Przedstawiciele MSiT pozostają w tej sprawie w bieżącym kontakcie z UNWTO, a także polskim MSZ, Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli oraz Ambasadą RP w Madrycie.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), w odpowiedzi na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Wykonawczej. Sesja odbędzie się w Madrycie 8 marca.

Wniosek o zawieszenie członkostwa Rosji

W następstwie wniosku Polski, Gwatemali, Litwy, Słowenii i Ukrainy o zawieszenie członkostwa Federacji Rosyjskiej w UNWTO, sekretarz generalny UNWTO wezwał do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wykonawczej. W celu zajęcia się tą sprawą, zgodnie z art. 3.4. Regulaminu Rady. Rada Wykonawcza zajmie się tego typu wnioskiem po raz pierwszy w historii UNWTO.

Art. 3 statutu UNWTO stanowi, że podstawowe zasady organizacji to „promocja i rozwój turystyki w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego, zrozumienia międzynarodowego, pokoju, dobrobytu oraz powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka”.

UNWTO jednoznacznie potępiło działania Federacji Rosyjskiej, podkreślając, że stanowią one wyraźne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także są sprzeczne z zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i statucie UNWTO.

Sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki aktywnie wspiera Ukrainę oraz ukraińską branżę turystyczną w ramach swoich właściwości merytorycznych. Polska branża turystyczna, w tym prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu, pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Ukrainian Hotel&Resort Assocuation,member of HOTREC, reagując na bieżące prośby.

Źródło: MSiT

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione