Współwłaściciel Mihiderki: ponownie uruchamiamy nasz lokal w Zabrzu

Komentuje: Marcin Krysiński – współwłaściciel sieci Mihiderka
Dzięki szybkiej i bardzo konkretnej reakcji Dyrekcji CH M1 udało nam się już porozumieć w kwestii częściowego – czyli obejmującego sprzedaż na wynos i w dowozie – uruchomienia lokalu marki. Planujemy jego otwarcie na środę 13 maja. Traktujemy to jako pilotażową operację i liczymy, że wnioski z niej wyciągnięte pomogą nam sprawnie otwierać kolejne lokalizacje.

Konkretny harmonogram jest obecnie niemożliwy do określenia, tym bardziej, iż cały czas prowadzimy rozmowy z pozostałymi wynajmującymi. Podkreślam, że celem naszego obecnego działania jest ponowne uruchomienie wszystkich 10 lokali, jednak, aby to nastąpiło niezbędne jest osiągnięcie konsensusu z każdym z nich.

Zastanawiająca jest postawa niektórych wynajmujących, którzy – jak powszechnie wiadomo – stosowali do tej pory w swoich umowach najmu zarówno czynsz podstawowy oraz tzw. proc. od obrotu naliczając wyższą z tych dwóch wartości. Argumentacja zawsze była taka sama. Wynajmujący chciał uczestniczyć w sukcesie najemcy wskazując, że jest to efekt symbiozy obu stron. Czy zatem nie powinno się po prostu zmienić tej zasady na: „niższą spośród tych dwóch wartości?” Wówczas nie dość, że zachowana zostałaby logika całej umowy, jak i oznaczałoby to realne wsparcie najemcy.

Jako polska, rodzinna firma nie mamy możliwości udawania, że nic się nie stało i musimy tak renegocjować umowy najmu, aby zachować realną szansę na zachowanie płynności finansowej. Chcemy osiągnąć ten cel w rozmowach indywidualnych z każdym wynajmującym – sądzimy, że nasze propozycje przedstawione oficjalnie w dniu 3 maja są dobrą bazą do dalszych ustaleń na ten temat. Mamy nadzieję, że porozumienie jest w zasięgu ręki.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.