Grupa Arche: Wyniki za 2021 i plany 100 hoteli do 2030

Udostępnij artykuł

W 2021 roku Grupa wykazała zysk netto na poziomie 56 191 231,15 zł. Przychody ogółem za ub.r. wynoszą 398 202 965,78 zł i spadły w stosunku do przychodów 2020 r. o 10,62 proc. Jak zaznacza Grupa Arche w sprawozdaniu, plany zarządu są bardzo rozległe, ale realne. Do 2030 r. w Systemie Arche może znaleźć się 100 hoteli.

grupa arche logo

W kontekście zysku, Grupa podkreśla ważny fakt. Mianowicie, że działalności deweloperskiej wykazuje przychody ze sprzedaży w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokali wg ceny sprzedaży. Wynik ten ukształtowały głównie akty notarialne w inwestycjach dopuszczonych do użytkowania w roku bieżącym. Tj. Zięby IV, Ożarów Mazowiecki, Łódź ul. Kilińskiego, Piła, Wrocław). Poza tym także oddanych w roku poprzednim (głównie Poloneza, Jasińskiego, Matejki, Żnin).

Odnośnie przychodu, Grupa podkreśla, że spadek został spowodowany głównie w działalności deweloperskiej.

Koszty działalności operacyjnej według rachunków zysków i strat wynoszą 320 456 913,62 zł. Największą pozycją kosztów są usługi obce i wynoszą 40,87 proc. ogółem kosztów rodzajowych. Ponadto znaczącą pozycją kosztów są zużyte materiałów, a ich udział w kosztach wynosi 28,97 proc. Pozostałe przychody operacyjne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży środków trwałych (udziały w domkach w Łochowie) sprzedaż przyłączy i sieci, otrzymane odszkodowania i kary, umorzony podatek od nieruchomości, refundacja wynagrodzeń i inne.

Przychody finansowe to uzyskane odsetki od depozytów overnight i rachunków bankowych oraz od kontrahentów za nieterminowe płatności.

>> W NAJNOWSZYM WYDANIU ŚWIATA HOTELI <<
OBSZERNY WYWIAD Z WŁADYSŁAWEM GROCHOWSKIM
PREZESEM ZARZĄDU ARCHE

Grupa Arche – plany rozwoju

Jak czytamy w Sprawozdawaniu: Zarząd spółki Arche działa racjonalnie, kalkuluje precyzyjnie, planuje szybki rozwój i stara się działać sprawnie. W przyszłym roku spółka zamierza kontynuować zarówno działalność deweloperską, hotelarsko-gastronomiczną, jak i handlową oraz rozwijać działalność produkcyjną w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. Oprócz lokali mieszkalnych i domów budowanych w Warszawie, Łodzi, Ożarowie Mazowieckim i planowanych w Otwocku i Wrocławiu, spółka angażuje się przede wszystkim w prace budowlane przywracające do życia obiekty zabytkowe nadając im nowe funkcje i zróżnicowane przeznaczenie i przywracając świetność starym, odrestaurowanym murom.

Spółka nie zwalnia tempa mimo dramatycznych wydarzeń za granicą i planuje swoje inwestycje w założeniu, że ten segment rynku będzie wzrastać dynamicznie. Arche SA od kilkunastu lat tworzy polską sieć hoteli, które ciągle się zmieniają i trend ten będzie zachowany w przyszłości. Plany zarządu są bardzo rozległe ale realne, do 2030 r. w Systemie Arche może znaleźć się 100 hoteli. W kolejnych okresach zostaną ukończone hotele Arche Klasztor Wrocław, Arche Sanatorium Milicyjne Nałęczów, pierwszy etap Arche Fabryka Samolotów Mielno – wieloetapowej inwestycji położonej w atrakcyjnym miejscu na Pomorzu pomiędzy jeziorem Jamno a Bałtykiem (…) – dodaje spółka.

ŚWIAT HOTELI – MARZEC-KWIECIEŃ 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Świat Hoteli marzec-kwiecień 2022

Ziemie i nowe inwestycje

Jak możemy się dowiedzieć ze Sprawozdania, w banku ziemi przeznaczonym pod inwestycje hotelowe są grunty w Białymstoku, Drohiczynie, Poznaniu, Krakowie, i Muszynie. Silne emocje budzi Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich i huta szkła w Szklarskiej Porębie. Największy projekt i największe wyzwanie to Elektrociepłownia Szombierki. Gigantyczny gmach, jedna z najrozleglejszych budowli przemysłowych w Europie, gdzie w starych odrestaurowanych murach oprócz hoteli i restauracji zmieszczą się hale na duże koncerty i festiwale. Sale na spektakle operowe lub teatralne. Pomieszczenia na targi i wystawy, a także nowatorskie plany uczelni skoncentrowanej na promowaniu odważnego i kreatywnego myślenia.

Nowa spółka

W minionym okresie powołano spółkę WG Inwestycje SA Alternatywna Spółka Inwestycyjna SKA. Jej nadrzędnym celem jest rewitalizacja zabytkowych obiektów i przywracanie im świetności przy współpracy z lokalną społecznością w danym regionie Polski. Zamiarem spółki nie będą objęte tylko działania zmierzające wyłącznie do renowacji czy odbudowy takich miejsc. Przede wszystkim także nadanie im nowych funkcji społecznych, usługowych i integracyjnych. Jest to sposób na obniżenie progu inwestycyjnego poprzez kupno akcji Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Finansujących rewitalizację, a także późniejsze pobieranie dywidendy z funkcjonującego obiektu hotelowego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione

Opublikowano: 19.05.2022
Aktualizacja: 23.01.2023