Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie 30 tys. kary dla restauratora

Udostępnij artykuł
Sanepid wymierzył przedsiębiorcy trzy kary pieniężne po 10 tys. zł każda i jednocześnie wydał decyzje o natychmiastowym wykonaniu. Jednak Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanął po stronie restauratora.

Rzecznik MŚP zakwestionował wymierzenie restauratorowi administracyjnych kar pieniężnych w kwocie po 10 tys. zł każda, czyli łącznie 30 tys. zł. Były konsekwencją kontroli przeprowadzonej w obiekcie w styczniu i lutym 2021 r. W decyzjach wskazano na naruszenia obowiązku przygotowania i podawania posiłków i napojów klientom lokalu – bezpośrednio. Powołano się na zagrożenie życia lub zdrowia gości w kontrolowanym miejscu. Między innymi w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z tym Rzecznik MŚP w maju 2021 r. wniósł o wstrzymanie natychmiastowe wykonania decyzji do czasu ukończenia postępowania odwoławczego. Także o uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i umorzenie postępowania.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE czerwiec-lipiec 2021
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Organ nie może powoływać się w swojej decyzji do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w kontrolowanym obiekcie. Tym bardziej iż w żaden sposób nie udowodnił, że w dniu prowadzonej kontroli personel obsługujący klientów był nosicielem SARS-COV2. Jest to elementarną przesłanką, by móc w ogóle mówić o tego typu zagrożeniu – mówi dr n. pr. Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W wyniku działań Rzecznika MŚP – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismami z czerwca 2021 r. poinformował o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z kwietnia 2021 r. Pismami z dnia 6 lipca 2021 r. zawiadomił o zakończeniu postępowania wobec ww. przedsiębiorcy.

W tym przypadku, jak i pewnie wielu innych postępowaniach, niezwłoczne wstrzymanie decyzji, jest konieczne. Pogłębia bardzo trudną sytuację, w której tkwią przedsiębiorcy oraz ich pracownicy w związku z wielomiesięcznymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności i możliwości pracy. Walczymy o każdy taki przypadek. Czekamy jeszcze na decyzje odnoście nałożonych bardzo wysokich kar pieniężnych – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.