Monika Dutkiewicz, Segafredo: Konsumenci są skoncentrowani na wysokiej jakości

Udostępnij nas na:
– Podstawowa wiedza na temat kawy jest już niewystarczająca – konsumenci są skoncentrowani na wysokiej jakości, produktach rzemieślniczych, dla których waż­ne jest pochodzenie kawy i pro­ces jej wypalania – komentuje na potrzeby publikacji „Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2019” Monika Dutkiewicz, prezes zarządu Segafredo Zanetti Poland.

Od ponad trzech lat na­sza Grupa Massimo Zanetti Beverage Gro­up realizuje dynamiczną ścieżkę rozwoju, którego podstawą są innowacje w zarządzaniu pro­duktami i organizacją.

Segafredo Zanetti Poland dzia­łając w zróżnicowanym środowi­sku MZBG, obecnym na rynkach globalnych posiada dostęp do wiedzy o innych rynkach. Nasza oferta nadal bazuje na włoskich korzeniach, a zespół HoReCa w 100 proc. przechodzi szkolenia umożliwiające dalszą edukację klientów w zakresie Latte Art. Od września 2018 r. działa w Warsza­wie nasz nowy Showroom i szko­ła baristyczna Coffee Art Masters. Mamy możliwość spotykania się tam z naszymi klientami, ekspery­mentowania, tworzenia nowych receptur i spersonalizowanych rozwiązań menu dla lokali.

Wspierając trend zróżnicowanego rozwoju (susta­inability), jako jedni z pierw­szych wpro­wadziliśmy kawę 100 proc. bio dedykowa­ną dla HoReCa, odznaczoną unij­nym certyfikatem rol­nictwa ekologicznego, Segafredo Organic. Będziemy z pewnością rozszerzać ofertę kaw certyfiko­wanych. Uważamy iż w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej takie wyma­gania będą rosły w przyszłości.

Podstawowa wiedza na temat kawy jest już niewystarczająca – konsumenci są skoncentrowani na wysokiej jakości, produktach rzemieślniczych, dla których waż­ne jest pochodzenie kawy i pro­ces jej wypalania. W modzie są alternatywne metody parzenia. Nasi wewnętrzni Trenerzy – Bari­ści szkolą się w systemie Special­ty Coffee Association oraz współ­pracują ściśle z Accademia Italia­na Baristi. W roku 2019 r. wyko­rzystując wiedzę i pasję naszego zespołu oraz narzędzia takie jak Showroom, będziemy pomagać naszym gastronomom w dobo­rze receptur napoi na bazie kawy, dostosowując menu i materiały marketingowe w lokalu tak, aby móc zagwarantować konsumen­towi najwyższą jakość. Będzie­my kontynuować rozwój oferty produktów certyfikowanych po­przez: produkty dodatkowe oraz nowe kawy. Jak w poprzednich latach i w tym roku przedstawimy kolejną premierę świet­nego ekspresu La San Marco. Naszą premierą 2018 roku była Leva Luxury, które­go obudowa została wyko­nana z harto­wanego szkła.

Na 2019 r. przewi­dujemy wprowadze­nie modelu La San Marco V6. Nowością w ofercie są pakie­ty szkoleń baristycznych, które można odbyć w naszej szkole w Warszawie. Nie zabraknie kam­panii i produktów sezonowych – całościowych pakietów na pro­dukty i urządzenia sezonowe. Nasza oferta jest bardzo szero­ka, jesteśmy w stanie zbudować świetną obecność kategorii kawy w każdym lokalu gastronomicz­nym nastawionym na wysoką ja­kość, niezależnie czy jest to duży kompleks hotelowy, czy mała restauracja, która chce oferować swoim klientom coś specjalnego.

Komentarz ukazał się w:
RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.