Franczyzobiorcy i franczyzodawcy apelują o nowelizację tarczy

Udostępnij artykuł
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Małych Przedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców w związku z nowelizacją ustawy o Tarczy Antykryzysowej zgłosiły swoje postulaty.
Retro image of a man signing a contract over dark background.
Organizacje wnioskują o:

-usunięcie z ustawy ograniczeń rodzących wątpliwości interpretacyjne, że przedsiębiorcy
spełniający warunki upoważniające do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS
oraz spełniający warunki uprawniające do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń
pracowniczych mogą korzystać z obu programów jednocześnie;

-usunięcie z ustawy ograniczeń w skorzystaniu ze wsparcia oferowanego w ramach ustawy
o Tarczy Antykryzysowej (zwolnienie z opłacania składek ZUS, wypłata postojowego,
dopłata do wynagrodzeń) osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym
samozatrudnionych), które są jednocześnie zatrudnione na minimalnej cząstce etatu;
o rozszerzenie kręgu firm uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS na okres
trzech miesięcy o firmy zatrudniające do 49 osób, chroniąc tym samym miejsca pracy
również w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób;

-przesunięcie wszystkich terminów związanych ze zmianami podatkowymi z lipca i
września 2020 na styczeń 2021 (m.in. kasy online i nowa matryca VAT);

-rozszerzenie wygaszenia wzajemnych zobowiązań z umów najmu na wszystkie lokale,
które w wyniku rozporządzenia rządu o epidemii zostały zamknięte, niezależnie czy są to
lokale w obiekcie handlowym powyżej 2000 m2, czy też w mniejszej galerii handlowej, przy
ulicy, w kamienicy miejskiej czy prywatnej (wygaszenie wzajemnych zobowiązań powinno
obowiązywać do czasu do zniesienia stanu epidemii i do otwarcia wszystkich sklepów i
punktów usługowych);

-wprowadzenie rozwiązania chroniącego przed utratą płynności z powodu konieczności
zapłaty pełnego czynszu przez przedsiębiorców prowadzących sklepy, restauracje i punkty
usługowe nadal pracujące, których obroty spadły przynajmniej o 1/3 w stosunku do okresu
przez stanem epidemii (np. możliwość odliczania podwójnego podatku VAT od czynszu);

-wprowadzenie rozwiązania osłonowego umożliwiającego ponowne płacenie czynszów w
pełnej wysokości przez przedsiębiorców prowadzących sklepy i punkty usługowe w po
zniesieniu stanu epidemii kiedy ich biznesu ciągle będą się odbudowywać (np. możliwość
odliczania podwójnego podatku VAT od czynszu);

-odroczenie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT,
podatki dochodowe), aż przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie biznesu oraz
rozbicie ich spłaty na sześć miesięcznych rat;

– zwolnienie z podatku VAT za zakup środków ochronnych (rękawiczki, płyny dezynfekujące
itd.) wymagane od sieci handlowych i usługowych;

– wypłata tzw. opłaty postojowej co miesiąc dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych
na umowy cywilno-prawne do czasu zakończenia pandemii;

– zmodyfikowanie systemu robienia zakupów przez emerytów i ograniczenie go tylko do sieci
spożywczych, aptek i drogerii;

– wprowadzenie rządowego programu gwarancji kredytowych dla firm, których płynność
została zagrożona w okresie przestoju wywołanego pandemią (przy okazji zwracamy uwagę,
że firmy handlowe, w tym zwłaszcza z branży modowej są najbardziej zagrożone utratą
płynności, bo zostały zmuszone do zamknięcia sklepów, a zamroziły środki w towarze na
sezon wiosna/lato 2020).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 14.04.2020
Aktualizacja: 14.04.2020