AmRest zamknął rok finansowy z przychodem na poziomie 1,917 mln EUR

Udostępnij artykuł

Multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 25 krajach, zamknął rok finansowy osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 1,917 mln EUR. W porównaniu ze skonsolidowanymi przychodami w 2020 roku (1,522 mln EUR), okresie szczególnie dotkniętym pandemią, AmRest przekroczył ten wynik o 25,9 proc.

AmRest
AmRest

Wzrostowi Grupy towarzyszyła większa liczba działających restauracji. A także ponowne otwarcie kanału dine-in w wyniku łagodzenia obostrzeń w większości krajów, w których AmRest prowadzi swoje lokale. Na koniec grudnia 2021 funkcjonowało 99 proc. restauracji Grupy.

EBITDA Grupy w 2021 roku wyniosła 359,1 mln EUR – to wzrost o 78 proc. rok do roku. Zwiększenie sprzedaży, większa integracja marek oraz rynków AmRest, a także adaptacja nowych kanałów sprzedaży, wypracowało marżę EBITDA na poziomie 18,7 proc. wobec 13,2 proc. w 2020 roku. W efekcie zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 32,9 mln EUR, w porównaniu do 182 mln EUR strat netto w 2020 roku.

W czwartym kwartale 2021 roku przychody wyniosły 539 mln EUR

Więcej o 35,6  proc. rok do roku przy wzroście wskaźnika sprzedaży porównywalnej (same-store sales) o 30,7 proc. za porównywalny okres. Jest to najwyższy kwartalny wolumen przychodów w historii Grupy na koniec roku.

2021 był rokiem pełnym wyzwań dla branży restauracyjnej na całym świecie. Mimo tego, AmRest kontynuował trend wzrostowy w głównych regionach, przekraczając poziom sprzedaży sprzed pandemii. Co więcej, Spółka otworzyła 147 nowych lokali. Osiągnięte wyniki świadczą o sukcesie modelu biznesowego naszej firmy. Opartego na silnej pozycji w sektorze dostawy do domu, ciągłemu rozwojowi narzędzi cyfrowych oraz wyjątkowej obsłudze. Naszym priorytetem jest rentowny oraz zrównoważony wzrost. AmRest nadal będzie koncentrował się na rozwoju biznesu. Zarówno poprzez otwarcia lokali własnych, jak i franczyzowych – powiedział Luis Comas, CEO AmRest.        

W 2021 roku Spółka otworzyła 147 nowych restauracji, znacznie powyżej założonego na początku roku celu 130 otwarć. Łącznie, liczba restauracji w portfelu Grupy wyniosła na koniec roku 2436. Wszystkie główne regiony, w których działa AmRest, odnotowały trend wzrostowy w 2021 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą. Ze sprzedażą na poziomie 873,1 mln EUR, co stanowi 45,5 proc. sprzedaży Grupy i wzrost o 27,4 proc. rok do roku. W przypadku dywizji Europa Zachodnia przychody w 2021 r. wyniosły 720,9 mln EUR. Były o 23,7 proc. wyższe niż w 2020 r. Segment rosyjski osiągnął przychody w wysokości 185,2 mln EUR w 2021 r., skok o 21,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Podczas gdy w Chinach sprzedaż wygenerowana w ciągu roku po raz pierwszy przekroczyła 100 mln EUR (100,2 mln EUR). Przy wzroście o 31,1 proc. rok do roku.

Jeśli prowadzicie akcje pomocy dla Ukrainy lub znacie inne inicjatywy branży – poinformujcie o tym naszą redakcję wysyłając e-mail na adres:
biuro@brogb2b.pl.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione