Wpływ inflacji na branżę HoReCa

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2024] W 2023 roku obserwowaliśmy dalsze ożywienie w branży hotelarsko-gastronomicznej. Jej źródłem było w większym stopniu rosnące zainteresowanie wyjazdami do Polski ze strony turystów zagranicznych. Rósł też popyt krajowy, ale jego dynamika była niska. Barierą mógł być negatywny wpływ inflacji na dochody Polaków. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce w 2024 roku powinna być już lepsza. Przed branżą stoi jednak wiele wyzwań dotyczących m.in. presji kosztowej oraz skutków spowolnienia gospodarczego w Europie. – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych w Bank Pekao.

pieniadze horeca

Inflacja a portfele Polaków

Jednym z większych wyzwań w 2023 roku był negatywny wpływ inflacji na sytuację finansową Polaków. Wprawdzie początkowo wpływ wzrostu cen był pozytywny, ponieważ wspierał przychody firm z sektora hotelarsko-gastronomicznego, lecz w kolejnym etapie odbił się na dochodach konsumentów. Od połowy 2022 do maja 2023 roku ceny produktów i usług w Polsce rosły szybciej niż wynagrodzenia (w sektorze przedsiębiorstw). Efektem był realny spadek siły wynagrodzeń, co z kolei mogło ograniczyć popyt na niektóre towary i usługi. W drugiej połowie ubiegłego roku nastąpiła stopniowa poprawa w tym obszarze – dynamika wzrostu wynagrodzeń była już wyższa niż inflacja.

Wyżej opisane trudniejsze otoczenie rynkowe może nie spowodowało spadku liczby udzielonych noclegów turystom krajowym w ubiegłym roku, ale wyhamowało dynamikę wzrostu. W okresie od stycznia do maja 2023 roku liczba noclegów, z których skorzystali Polacy była wyższa o 6% niż rok wcześniej. Jednak lipiec i sierpień – czyli najważniejsze miesiące dla branży turystycznej – przyniosły dość wyraźne spadki w relacji rocznej, odpowiednio o 5% i 4%. Wpływ na to mogła mieć też pogoda. Jak wynika z danych GUS, w okresie letnim 2023 roku średnie temperatury były niższe niż rok wcześniej, zaś opady wyższe. Pogoda nie pomagała więc branży turystycznej. Pod tym względem korzystnie wyglądała sytuacji we wrześniu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w popycie na usługi noclegowe ze strony klienta krajowego (+5% w relacji rocznej). Po 10 miesiącach 2023 roku łączna liczba noclegów udzielonych Polakom była wyższa zaledwie o 1%.

Znacznie lepiej wyglądał 2023 rok z punktu widzenia popytu generowanego przez turystów zagranicznych. Między styczniem a październikiem liczba udzielonych im noclegów była wyższa o 17% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W okresie letnim roczne dynamiki wzrostu były dwucyfrowe, kształtując się blisko 20%. Pomimo dynamicznego wzrostu popyt nadal był jednak mniejszy niż w ostatnim roku przed pandemią.

Branża hotelarska finansowo na plusie

Dobrą sytuację w branży usług związanych z zakwaterowaniem pokazują zagregowane wyniki przedsiębiorstw. Po 3 kwartałach ubiegłego roku łączne przychody firm zatrudniających min. 50 pracowników zwiększyły się o 25% w relacji rocznej. Były też wyższe o 37% niż w analogicznej części roku 2019. Ich wzrost, oprócz popytu (głównie z zagranicy), był oczywiście stymulowany przez wysoką inflację, a co za tym idzie… Cały tekst wraz z wykresami publikujemy w Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2024. Kliknij, aby zapoznać się z pełną treścią…

rynek dostawców horeca - raport 2024

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Horecanet

Autor: Horecanet
Opublikowano: 06.03.2024
Aktualizacja: 06.03.2024