Arkadiusz Putek, IHG: Możemy liczyć na wsparcie dostawców

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] Od wielu lat współpracu­jemy z zaufanymi, tymi samymi dostawcami. Byli z nami przed pandemią, są z nami także w tym trudnym okresie i staramy się wzajemnie zrozumieć swoje potrzeby oraz szukać najlepszych rozwią­zań – mówi Arkadiusz Putek, Cluster Manager of Purchasing and Cost Control Intercontinental Warszawa oraz Holiday Inn Warsaw City Centre w komentarzu przygotowanym na potrzeby publikacji Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2022.

Arkadiusz Putek
Arkadiusz Putek

Obecnie z uwagi na pandemię obłożenie hoteli jest mniej­sze, liczba orga­nizowanych im­prez przez firmy również zmalała, więc zamówienia są także mniejsze. Czasami musimy zmniejszyć częstotliwość dostaw, aby spełnić minimum lo­gistyczne. Nasi dostawcy nierzad­ko wychodząc nam naprzeciw, realizują dostawy niespełniające minimum logistycznego.

Zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i elastyczność we współpracy. Na początku pande­mii rozmawialiśmy z kluczowymi dostawcami i ustaliliśmy nowe zasady współpracy: niektóre umowy zostały renegocjowane, wydłużyliśmy terminy płatności. Dla nas to ważne, że po drugiej tronie mamy chętnych do współ­pracy i rozmów partnerów.

Pandemia w znaczący sposób wpłynęła na zmniejszenie ilości zamawianego towaru, przez co jeszcze większy nacisk kładliśmy na jakość produktów i ceny zaku­pu. Na rynku pojawiły się problemy z dostępnością niektórych produk­tów spowodowane wydłu­żeniem się łańcucha dostaw. I tu po raz kolejny nasi klu­czowi dostawcy stanęli na wy­sokości zadania oferując nam produkty wyso­kiej jakości przy rynkowych cenach.

Na obecny rok pa­trzymy z optymizmem, począ­tek roku jest lepszy od ubiegłe­go. Hotele będą opierać się na dotychczasowych dostawcach, z którymi współpracowali przez dwa lata pandemii i którzy spraw­dzili się w tym trudnym okresie. Wraz ze wzrostem obłożenia i wzrostem organizowanych eventów rynek HoReCa będzie oczywiście otwierał się także na nowych dostawców. Będziemy chcieli przyciągnąć naszych gości nowymi propozycjami. Oczeku­jemy, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego.

Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 04.04.2022
Aktualizacja: 04.04.2022